Nyheter

Samlet om Fensfeltet

Martin Sveinssønn Melvær
Martin Sveinssønn Melvær
Foto: Bellona

Publiseringsdato: 18. desember, 2023

Skrevet av: Signy Fardal

– Det er mye mindre risiko knyttet til Fensfeltet sammenlignet med mineralutvinning på havbunnen. Men det virker som om regeringen har sett seg blinde på havbunnsmineraler, sier teamleder for materialer og industri i Bellona, Martin Sveinssønn Melvær.

I begynnelsen av desember ble det klart at regjeringen ville få støtte fra Høyre og Frp, og dermed flertall på Stortinget, for å åpne opp for gruvedrift på havbunnen. Det formelle Stortings-vedtaket ble gjort 9.januar til store internasjonale protester. Flere hundre norske og utenlandske klimaaktivister, blant dem den franske skuespilleren Lucas Bravo, møtte opp på Eidsvoll plass for å protestere mot vedtaket og for å overrekke et opprop med 500 000 underskrifter mot vedtaket til stortingsrepresentant Marianne Sivertsen Næss (Ap) .

Vi vil at norske myndigheter skal vite at verden følger med, sa Lucas Bravo i sin apell.

Den franske skuespilleren Lucas Bravo fra Netflix-serien Emily in Paris var tilstede under demonstrasjonen utenfor Stortinget.

EU bekymret

Reaksjonene lot ikke vente på seg. Senest onsdag i forrige uke brukte EU-kommissær for landbruk Janusz Wojciechowski sin taletid i EU-parlamentet til å kritisere Norges ferske havbunnsmineral-vedtak. – Vi er svært bekymret over Norges vedtak og konsekvensene det kan få for miljøet, inkludert fiskebestandene i dette området, sa han.

Bellona vil gjøre alt vi kan for å få stoppet dette, sier Sveinssønn Melvær.

Fem miljøvernorganisasjoner med Bellona i spissen mener at regjeringen har sett seg blinde på mineralutvinning i havet. De peker ut ett gruveprosjekt på land som et bedre alternativ. Miljøbevegelsen ønsker å prioritere Fensfeltet i Telemark fremfor mineralutvinning på havets bunn.

– Fensfeltet er en av Europas største forekomster av sjeldne jordarter. Likevel ser vi at pengene og oppmerksomheten går til mineraler i havet, seier Martin Melvær i Bellona.

Stort behov for mineraler

Fensfeltet er ett av de mest profilerte prosjektene på land på grunn av et stort potensiale for sjeldne metaller. Metaller som er avgjørende for å produsere framtidens teknologi.

Det er ikke mulig å produsere hverken elbiler, mobiltelefoner eller forsvarsmateriell uten disse metallene. Europa er desperate etter å bli mer selvforsynte på dette området. I dag er vesten avhengige av import fra Kina.

Bellona har lenge vært positive til Fensfeltet. Gruvedrift på land har også vært omstridt tidligere, men Melvær opplever at de andre miljøvernorganisasjonene har tatt innover seg behovet for mineraler i framtiden.