Nyheter

Biokarbon er en klimaløsning

Martin Sveinssønn Melvær.
Martin Sveinssønn Melvær.

Publiseringsdato: 30. april, 2024

Skrevet av: Signy Fardal

Bellona samarbeider med norsk ferrolegeringsindustri for å utvikle biokarbon som klimaløsning. Bare det å fase inn biokarbon i tre norske bedrifter vil kunne redusere Norges klimagassutslipp med over 2 prosent.

I forrige uke holdt Bellonas teamleder for materialer og industri, Martin Sveinsønn Melvær, foredrag på konferansen BioCoke4FAI (Bio-coke for Ferroalloys industry production) i Polen. Konferansen samlet en rekke aktører som er interessert i å bytte ut fossilt kull med biokarbon i metallproduksjon. Blant deltagerne var den tyske stålprodusenten ThyssenKrupp, som har over 20 000 ansatte bare i Tyskland, og norske aktører som biokull-produsenten Vow, meganlegerings-produsenten Eramet Norway, SINTEF og NTNU.

Bellona var eneste NGO som var på talerstolen på konferansen. I sitt foredrag sa Melvær at biomasse er en begrenset ressurs som må brukes klokt.

–Nye kilder bør utvikles

–Vi bruker for mye av noen biomasseressurser, mens vi ikke bruker det fulle potensialet til andre. På kort sikt er det skogbruk som har størst potensial som kilde til biokarbon. Nye kilder til biomasse bør også utvikles, for eksempel rester fra jord- og skogbruk. I tillegg er avfall, slam, tang og tare bioressurser som bør utvikles, sa Melvær.

I sitt foredrag sa Melvær også at biomasse bør prioriteres til ferrolegeringsindustrien.

–Til forskjell fra mange andre industrier kan man ikke kutte utslippene gjennom direkte elektrifisering, fordi kull utgjør en del av den kjemiske prosessen ved produksjon av ferrolegeringer. Dermed er biokull en viktig løsning. Ferrolegeringsindustrien produserer også materialer for fremtiden, for eksempel råmaterialer til solceller og vindmøller og mye mer. Ikke minst er det et potensial for karbonfjerning når biokarbon kombineres med karbonfangst og -lagring. Det vil bidra til et netto uttak av CO2 fra lufta, sa Melvær.