Nyheter

Nyskapende miljøprosjekt slår rot i sanden

Statsministrene fra Norge og Qatar kastet glans over signeringen av avtalen mellom Sahara Forest Project og gjødselselskapene Yara og QAFCO 27. februar 2012.
Foto: Andreas Mathismoen/Bellona

Publiseringsdato: 27. februar, 2012

Skrevet av: Bellona

Sahara Forest Project AS signerer i dag en samarbeidsavtale med Yara International ASA og det qatarske gjødselselskapet QAFCO om å bygge et pilotanlegg i Qatar.

GJØDSELSELSKAPER SOM KATALYSATORER FOR Å GJØRE ØRKENEN GRØNN

Avtalen signeres av administrerende direktør Khalifa A. Al-Sowaidi i QAFCO, konsernsjef Jørgen Ole Haslestad i Yara International og administrerende direktør Joakim Hauge i Sahara Forest Project AS. Estimert kostnadsramme for pilotanlegget er i overkant av 30 millioner kroner. QAFCO og Yara vil finansiere prosjektet. Arbeidet er allerede startet, og prosjektet er i rute for å nå målet om å ha et fullt ut operasjonelt pilotanlegg på plass innen desember 2012.

 

bodytextimage_Qataar-pilot-plant-1..JPG Photo: Sahara Forest Project

 

– Vi gleder oss til å gå sammen med QAFCO og Yara om å realisere et virkelig unikt integrert system med grønne teknologier. Pilotanlegget vil demonstrere fordelene med en helhetlig tilnærming til utfordringene innen mat-, vann- og energisektoren,  sier administrerende direktør i Sahara Forest Project AS, Joakim Hauge.

– Økt etterspørsel etter mat må møtes med nytenkning og en effektiv landbrukssektor. Dette prosjektet viser at Yaras kontinuerlige satsning på forskning og utvikling går godt sammen med miljøaktiviteter som har som mål å løse en av vår tids viktigste utfordringer, sier Jørgen Ole Haslestad, konsernsjef i Yara International.

– Samtidig som vi bidrar med vår industrielle erfaring og kunnskap om plantenæring, utvikler vi potensielle nye og spennende markeder i ørkenområder, sier Haslestad.

–QAFCO og Yara finansierer dette miljøprosjektet som skal utføres av Sahara Forest Project. Pilotanlegget vil demonstrere potensialet for miljøteknologier i en ørkenregion som Qatar. Gjennom forskning på sjøvann og solenergi til bruk i drivhusdyrkning, produksjon av ferskvann, energiproduksjon og algeproduksjon, gjøres en fremtidig kommersiell plattform i stor skala mulig, sier Khalifa A. Al-Sowaidi, administrerende direktør i QAFCO.

–Dette prosjektet forventes å bane vei for kommersialisering av grønne teknologier i stor skala, og prosjektet har en visjon om en bærekraftig produksjon av energi, mat og vann. Dette gjelder ikke bare for Qatar, men også for verdens øvrige befolkning, sier Al-Sowaidi.

bodytextimage_Statsminister.JPG Photo: Andreas Steenbuch Mathismoen

–Dette pilotprosjektet er ikke bare viktig for Qatar, men for andre land som har det samme klimaet, forteller statsminister Hamad Bin Jassim Bin Jabr Al-Thani under pressekonferansen i statsministerens representasjonsbolig.

Statsminister Jens Stoltenberg fortsetter: – Dette prosjektet viser at vi trenger ny og miljøvennlig teknologi for å bidra til både å øke verdens produksjon av mat, samtidig som man reduserer klimagassutslippene.

 

10.000 KVADRATMETER MED INNOVATIVE GRØNNE TEKNOLOGIER

Et område på 10.000 kvadratmeter utenfor Doha i Qatar vil snart romme SFPs nye pilotanlegg. Anlegget vil bestå av en unik kombinasjon av lovende miljøteknologier integrert i et system som skaper gunstige synergier. Et bredt spekter av ledende eksperter og teknologiutviklere er involvert i gjennomføringen av prosjektet. En hjørnestein i pilotanlegget er drivhus som utnytter sjøvann for å skape et kjølig og fuktig miljø for dyrking av grønnsaker og frukt. I tillegg vil de også produsere ferskvann. Sjøvannsdrivhusene vil være koblet sammen med et moderne anlegg for konsentrert solkraft med en avsaltingsenhet, støttet av solcelleteknologi for elektrisitetsproduksjon. Pilotanlegget vil også romme både såkalte fotobioreaktorer og åpne anlegg for dyrking av alger.

Et viktig formål med pilotanlegget er å demonstrere potensialet for dyrking av ørkenområder. Utendørs vertikale fordampere vil skape lune og fuktige miljøer for dyrking av planter. I tillegg vil pilotanlegget inneholde utendørs områder tilrettelagt for dyrking av halofytter – planter som kan vannes med saltvann. Pilotanlegget vil inneholde laboratorier og nødvendige fasiliteter for forskere og profesjonelle dyrkere.

–Pilotanlegget i Qatar vil demonstrere fordelene ved å redusere avfallsstrømmer i teknologiske systemer. Vårt budskap er at det er mulig å designe løsninger som er gode for miljøet, gode for sosial utvikling og som har langsiktig økonomisk bærekraftighet, kommenterte Joakim Hauge, administrerende direktør i Sahara Forest Project AS.

–Pilotanlegget er tilpasset et område på 10.000 kvadratmeter innenfor QAFCO 5-anlegget i Qatar, og vil bestå av sjøvannsbaserte drivhus, konsentrert solkraft for varme og elektrisitet, fordampningshekker, dammer for tørking av saltoppløsning til salt, anlegg for algedyrking, arealer for oppdyrking av ørkenområder og anlegg for dyrking av halofytter, sier Al-Sowaidi.

BAKGRUNN

VIDEREFØRING AV SAMARBEIDET

I 2011 ble det kunngjort at Sahara Forest Project AS hadde inngått et samarbeid med Yara International ASA og det qatarske selskapet QAFCO. Som et første trinn i samarbeidet, gjennomførte Sahara Forest Project AS en omfattende mulighetsstudie i Qatar. Yara og QAFCO forpliktet seg til å bidra med finansiering, kunnskap og teknisk støtte til Sahara Forest Project AS i disse studiene. De foreløpige resultatene, og de tester som er utført, har vært positive og ført til at partene ønsker å gå videre med bygging av et pilotanlegg.

 

bodytextimage_159221.jpg Photo: Sahara Forest Project - illustrasjon

 

SAHARA FOREST PROJECT

Ved å kombinere ulike eksisterende teknologier til ett integrert system bruker Sahara Forest Project det vi har nok av til å produsere det vi trenger mer av. Dette er gjort mulig ved å utnytte sollys, ørkenområder og sjøvann til å produsere mat, vann og energi.

Sahara Forest Project har blitt godt mottatt av blant andre Dr. Gro Harlem Brundtland, tidligere statsminister og FNs spesialutsending for klimaendringer, og Olav Kjørven, assisterende generalsekretær i FNs Utviklingsprogram, UNDP. EUs kommissær for utvikling, Andris Piebalgs, har uttalt at “Sahara Forest Project synes å være et svært interessant eksempel på en mer integrert og helhetlig type tenkning som vi trenger mye mer av i fremtiden for å gjøre våre energi, vann og industrielle systemer mer bærekraftig”.

Sahara Forest Project har vært presentert i en rekke ledende publikasjoner, inkludert Science, National Geographic, TIME Magazine, The Economist og Financial Times.

 

KONTAKTINFORMASJON

Sahara Forest Project AS

Joakim Hauge

Administrerende direktør i Sahara Forest Project AS

E-post: joakim@saharaforestproject.com

Tlf: +47 408 56 190

bodytextimage_30b.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

———————————————————

Yara International

Esben Tuman

Informasjonsdirektør

E-post: esben.tuman@yara.com

Tlf: +47 905 08 400

 

QAFCO

Hamed Al Marwani

Administrasjonsdirektør

E-post: hmarwani@qafco.com.qa

Tlf: +974 44228591

 

Følgende materiale er elektronisk tilgjengelig:

Bilde av konsernsjef Jørgen Ole Haslestad i Yara International:

http://webtoprint.yara.com/tekno/yara/popup.php?uri=51471949&language=en

Bilde av administrerende direktør Joakim Hauge i Sahara Forest Project AS:

http://saharaforestproject.com/sfp_joakim_hauge.jpg

Bilde av administrerende direktør Khalifa A. Al-Sowaidi i QAFCO:

http://yaraurl.com/8phv

Illustrasjon av det planlagte pilotanlegget i Qatar:

http://saharaforestproject.com/SFP_Pilot_Plant.jpg

Informasjonsfolder med bakgrunnsinformasjon:

http://saharaforestproject.com/sfp_qatar_folder.pdf

 

Yara International ASA er verdens ledende kjemiske selskap som konverterer energi, naturlige mineraler og nitrogen fra lufta til essensielle produkter for bønder og industrielle kunder. I dag representerer Yaras globale arbeidsstyrke på mer enn 7300 ansatte et stort mangfold og kunnskap som gjør at Yara kan opprettholde sin posisjon som den ledende aktøren innen sin bransje. Selskapet har en global tilstedeværelse med drift og kontorer i mer enn 50 land og med et salg til mer enn 150 land. I 2010 hadde Yara en total omsetning på NOK 65,4 milliarder.

 

QAFCO er en viktig produsent og eksportør av ammoniakk og urea-basert gjødsel til det internasjonale markedet. QAFCO ble grunnlagt i 1969 og eies nå av Industries Qatar (IQ) (75%) og Yara Nederland (25%). Med en årlig produksjonskapasitet på 3,8 millioner tonn ammoniakk og 4,3 millioner tonn urea fra seks ammoniakk- og fem ureaanlegg, er QAFCO nå verdens største enkeltstående produsent av ammoniakk og urea. Med QAFCO-6 prosjektet, som har oppstart i slutten av 2012, vil QAFCO’s urea-produksjon beløpe seg til 5.6 millioner tonn per år. Dette vil gjøre det mulig for Qatar å være den største eksportør av urea i verden. Foreløpig eksporterer QAFCO ammoniakk og urea til mer enn 35 nasjoner over hele verden. QAFCO har tre ISO-sertifiseringer: ISO 9001: 2000, ISO 14001: 2004. og OHSAS 18001 standarder. I 2011 oppnådde QAFCO’s styringssystem sertifiseringer i RC 14001 (Responsible Care technical standard) og IFA Product Stewardship Certificate of Excellence.

Sahara Forest Project AS er et norsk aksjeselskap. Formålet med SFP AS er å skape lønnsom innovasjon og utvikling av miljøløsninger innenfor mat, vann og energi-sektoren. Dette oppnås ved å bringe Sahara Forest Project-teknologi til markedet i relevante land. Sahara Forest Project AS opererer under de etiske retningslinjene for kommersielle tiltak fastsatt av Sahara Forest Project Stiftelsen. Hovedaksjonærer er Michael Pawlyn, Bill Watts og Bellona Holding.

Sahara Forest Project Stiftelsen tilrettelegger for og fremmer forskning, kunnskap og bruk av teknologier som gir revegetering og etablering av nye arbeidsplasser gjennom lønnsom produksjon av mat, vann, biomasse og elektrisitet. SFP Stiftelsen har etablert et sett etiske retningslinjer som gjelder for alle kommersielle Sahara Forest Project initiativer.