Nyheter

Mulighetene for grønn vekst i Jordan

Kronprins Haakon og Bellona ONS 2008
(Foto: Anne Karin Sæther/Bellona)

Publiseringsdato: 19. april, 2012

Skrevet av: Ruth Lothe

HKH Kronprins Haakon vil delta når Sahara Forest Project presenterer resultatene av tre omfattende mulighetsstudier for grønn vekst i Jordan på et seminar neste uke.

Sahara Forest Project (SFP), hvor Bellona er medeier, vil for første gang presentere resultatene fra sine mulighetsstudier i Jordan. Seminaret vil belyse mulighetene som oppstår ved å se mat-, vann-, og energiforsyning i sammenheng, og som en respons på utfordringen i klimaendringene. 

-Seminaret arrangeres i samarbeid med Den Norske Ambassaden til Amman, og vil fokusere på mulighetene som ligger for å skape grønn vekst for Jordan. Samtidig vil Sahara Forest Project legge frem omfattende mulighetsstudier, sier  Joakim Hauge, CEO i SFP.

Grundige studier

Mer enn 60 eksperter og forskere fra 12 ulike land har bidratt til de grundige studiene som Sahara Forest Project legger frem. 

– Nå ser vi frem til for første gang å dele resultatene med den norske kronprinsen, den jordanske miljøvernministeren og et bredt nettverk av andre interessenter i Jordan, sier Hauge.

– Tiltak for å forhindre global oppvarming vil mislykkes, hvis de ikke samtidig løser utfordringer knyttet til vann, mat og energisikkerhet. I Jordan er dette spesielt tydelig.

Muligheter for grønn vekst

Studiene som nå er gjort, viser potensialet for å skape vekst gjennom en innovativ og helhetlig tilnærming til dette problemkomplekset.

– Jeg kan bekrefte at vi har identifisert særdeles positive muligheter for Sahara Forest Project i Jordan, selv om detaljene i konklusjoner og anbefalinger ikke presenteres før på seminaret.

I tillegg til kronprins Haakon vil statssekretær Gry Larsen fra Utenriksdepartementet overvære seminaret.

bodytextimage_signering-Amman2-Large.jpg