Nyheter

Sahara Forest Project bygger anlegg i Jordan

From left: Roar Haugsdal, First Secretary at the Norwegian Embassy in Jordan, Sissel Breie, Norway's Ambassador to Jordan, H.E. Dr. Taher Shakhashir, the Jordanian Minister of Environment, Joakim Hauge, CEO of The Sahara Forest Project, Raouf Dabbas, Senior Advisor at the Jordanian Ministry of Environment and Kjetil Stake, Managing Director of The Sahara Forest Project.
From left: Roar Haugsdal, First Secretary at the Norwegian Embassy in Jordan, Sissel Breie, Norway's Ambassador to Jordan, H.E. Dr. Taher Shakhashir, the Jordanian Minister of Environment, Joakim Hauge, CEO of The Sahara Forest Project, Raouf Dabbas, Senior Advisor at the Jordanian Ministry of Environment and Kjetil Stake, Managing Director of The Sahara Forest Project.
Sahara Forest Project

Publiseringsdato: 14. juli, 2014

Skrevet av: Maya Boutroue Vedeld

Med støtte fra Klima- og miljødepartementet og Grieg Foundation starter Sahara Forest Project nå utbyggingen i Aqaba, Jordan. Prosjektets første fase, «Launch Station», vil inkludere et saltvannskjølt drivhus i kombinasjon med solcelleteknologi samt et utendørs anlegg for dyrking og revegetering.

22. juni 2014 signerte Sahara Forest Project en avtale med den norske ambassaden i Amman, om å etablere prosjektet i Jordan. Avtalen inkluderer finansiering av prosjektet på inntil 11,5 millioner kroner.

Det norske klima- og miljødepartementet, representert ved ambassaden i Amman, finansierer første del av prosjektet sammen med Grieg Foundation og andre filantropiske aktører. Dette arbeidet vil være første steg mot å realisere et fullskala-anlegg i Aqaba. Målsetningen i fase 1, såkalt «Launch Station» er å teste ut teknologien under lokale forhold, etablere et arbeidsteam samt identifisere interessenter som ønsker å bli med i neste fase.

Fornøyde partnere

– Vi er svært fornøyd med å ha signert denne avtalen om å etablere Sahara Forest Project i Jordan. Jeg vil benytte anledningen til å takke jordanske myndigheter for deres kontinuerlige støtte, i tillegg til det norske Klima- og miljødepartementet og Grieg Foundation for deres økonomiske bidrag som gjør det mulig for oss å realisere den første Sahara Forest Project-installasjonen i Jordan. Nå gleder vi oss til byggestart i Aqaba, sier Joakim Hauge, administrerende direktør i Sahara Forest Project.

– Som en av stifterne og medeier i Sahara Forest Project er vi i Bellona utrolig stolte over de oppnådde resultatene. Sahara Forest Project er et viktig bidrag for at et land som Jordan kan kunne utvikle seg videre. I tillegg til teknologiutviklingen er det stort fokus på integrering i lokalmiljøet gjennom å tilby arbeidsplasser, matproduksjon og kunnskapsoverføring. Resultatene fra pilotanlegget i Qatar er svært oppløftende og at selskapet nå etablerer seg i Jordan gir stor motivasjon for videre arbeid, sier Frederic Hauge, leder i Bellona.

– Matetterspørselen i verden vil øke med 50 % de neste tiårene, og denne maten må dyrkes et sted. For å redusere presset på gjenværende skogområder må matproduksjonen legges til landområder som per i dag ikke er dekket av skog. Det er mulig å både beskytte gjenværende skog, restaurere forringet jord og øke avlinger rundt om i verden, men dette vil ikke skje av seg selv. Sahara Forest Project er et viktig tiltak som kan bidra til at det vil skje, sier Klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

– Sahara Forest Project er en stor kilde til inspirasjon når vi skal møte vår tids største utfordringer. Inspirert av deres nyskapende og helhetlige tilnærming, ønsker Grieg Foundation å være en del av arbeidet med å etablere bærekraftig produksjon av vann, energi og mat i storskala. Grieg Foundation er stolt over å være en av bidragsyterne og partnere til Sahara Forest Project, sier Elisabeth Grieg, administrerende direktør i Grieg International og rådgivende styremedlem i Sahara Forest Project.

Grieg Foundation har vært partner i Sahara Forest Project siden 2010.

Sahara Forest Project i Jordan
I 2010 ble Sahara Forest Project presentert direkte til Hans Majestet Kong Abdulla II av Jordan. Følgelig ble det i 2011 signert en intensjonsavtale mellom Aqaba Special Economic Zone Authority og Sahara Forest Project, hvor man forpliktet seg til å gjennomføre en omfattende mulighetsstudie i Jordan og tilgjengeliggjøre 20 hektar land for Jordan Center og ytterligere 200 hektar for en eventuell senere utvidelse.

Jordan Center
Parallelt med bygging og drift av Sahara Forest Project Launch Station, starter Sahara Forest Project nå forberedelsene til byggingen av Jordan Center.

Fullskalaanlegget Jordan Centre vil vise at konseptet er økonomisk levedyktig og det vil inneholde alle de teknologiske kjernekomponentene i Sahara Forest Project. Størrelsen på anlegget vil være på omlag 20 hektar, designet på en slik måte at det vil være enkelt å utvide den kommersielle virksomheten. Ved å bringe sammen lokale og internasjonale entreprenører, forskere, næringsliv og andre sentrale aktører innen grønn innovasjon, vil Jordan Center være en plattform for forskning, innovasjon og utdanning for bærekraftige løsninger på mat-, vann- og energiutfordringer i Jordan.