Nyheter

Natur og Ungdoms "kontor" rammet av klimaendringer

Natur og Ungdom

Publiseringsdato: 22. november, 2000

Skrevet av: Cato Buch

Natur og Ungdom flyttet i dag sitt kontoret, inkludert pulter, datamaskiner og møtebord, ut i vannspeilet foran høyblokka i regjeringskvartalet. Aksjonen er en protest mot at Stoltenberg-regjeringen bidrar til å ødelegge klimaet.

–Flommen som herjer på Østlandet nå er bare et forvarsel på hva vi har i vente om vi ikke stopper utslippene av klimagasser, og det fort. Likevel lar regjeringen veksten i utslippene av klimagasser fortsette. Stoltenberg-regjeringen er klimabøller som bidrar til å ødelegge klimaet, sier Einar Håndlykken, leder i Natur og Ungdom.


Fortsetter vi å bruke fossil energi på samme måte som i dag vil vi kunne oppleve en firedobling av verdens CO2-utslipp i løpet av de neste 125 årene som følge av økt energiforbruk og befolkningsvekst. Siden 1990 har Norges utslipp av klimagasser økt med 10 prosent, og fram til 2010 er utslippene forventet å øke ytterligere. Dette gjør at Norge er blant landene som ligger dårligst an til å oppfylle Kyotoforpliktelsene.


For å unngå irreversible klimaendringer har FNs klimapanel anslått at vi må redusere de globale utslippene av CO2 med 50 til 60 prosent i løpet av de neste 100 årene. Dette innebærer drastiske reduksjoner i industrilandenes utslipp for å tillate utviklingslandene en viss økning. For å oppnå slike reduksjoner kreves det en full omlegging av verdens energisystemer.


–Selv om Kyotoavtalen tillater Norge å øke utslippene, er vi blant dem som har størst problemer med å klare forpliktelsen vår. I tillegg er vi alliert med verstingene under de internasjonale klimaforhandlingene. Det er en skam at et så rikt land som Norge er en bremsekloss og ikke en pådriver i klimaspørsmålet, sier Håndlykken.


Norge har påtatt seg den tredje svakeste forpliktelsen i Kyotoprotokollen, og ønsker å kjøpe seg fri gjennom bruk av kvotehandel. –Skulle ikke vi, som et av verdens rikeste land, av rettferdighetshensyn heller hatt en av de strengeste forpliktelsene, spør Håndlykken. Suksessen til internasjonale avtaler avhenger av de ulike landenes vilje til å ta på seg forpliktelser og evne til å gjennomføre de faktiske reduksjoner. Land som viser liten vilje til å ta på seg forpliktelser, som Norge, og evne til å gjennomføre reduksjonene undergraver således det internasjonale miljøarbeidet.


Forhandlingene om en klimaavtale pågår denne uken i Haag i Nederland.