Nyheter

EU lanserer direktiv for energieffektivisering

Publiseringsdato: 12. desember, 2005

Skrevet av: Helle Veiersted

Europaparlamentet og EUs Ministerråd har blitt enige om et nytt direktiv for energieffektivisering i EU-landene. Målet er å redusere landenes totale energibruk med én prosent i året.

Den 6. desember ble Europaparlamentet og EUs Ministerråd enige om detaljene i det nye direktivet ”Energy end-use efficiency and energy services” som har til hensikt å redusere energibruken i alle ledd fra produksjon, via distribusjon, til salg og bruk hos kunden. Målet er at det totale sluttforbruket av energi skal reduseres med ni prosent i perioden fra 2008 til 2017. Direktivet omfatter sparetiltak i eiendomssektoren, transport og industri.

Krever konkret handlingsplan
Det nye direktivet har ikke juridisk bindende målsettinger. I stedet har man blitt enige om at alle EU-landene må sette opp egne handlingsplaner med konkrete energieffektiviseringstiltak. Dette innebærer at det enkelte land må sende sine nasjonale planer til kommisjonen for årlig godkjenning . Hvert tredje år vil kommisjonen så gjennomføre en evaluering av disse planene. Bakgrunnen for valget av en slik gjennomføring er ønsket om fokus på selve gjennomføringen av miljøtiltakene i steden for på målsettingen, slik det tradisjonelt har vært vanlig å gjøre. Europaparlamentsmedlem Mechtild Rothe, som har jobbet med direktivet, mener dette svært positivt. – Med dette initiativet har hver enkelte innbygger muligheten til å se hva som faktisk blir gjort og Kommisjonen kan gjennomføre flere tiltak dersom landenes planer ikke er gode nok, sier Rothe i en pressemelding.

Dersom alt går etter planen vil Europakommisjonen og Ministerrådet gi sin formelle godkjennelse av direktivet innen utgangen av 2005. De første nasjonale planene for EU-medlemslandene skal foreligge 30. Juni 2007.