Nyheter

Gir 3 mrd til regnskog

(Foto: Wikimedia)

Publiseringsdato: 9. desember, 2007

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Regjeringen vil gi tre milliarder kroner til vern av regnskogen. Disse pengene har vært etterlengtet, og Bellona setter stor pris på at Norge tar ansvar i denne saken.

Midt under klimaforhandlingene på Bali har den norske regjeringen og opposisjonen blitt enige om å bruke tre milliarder kroner hvert år de neste årene på tiltak for å redusere avskogingen i tropiske regnskoger.

– Vi er veldig fornøyde med dette. Nå går Norge foran og tar det ansvaret som bør være forventet av et rikt land som Norge i denne saken, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Haster

Tidlige tiltak har langt større effekt enn senere tiltak for å forhindre temperaturøkning, og vern av regnskogen vil raskt få stor betydning.

– Vern av regnskog er virkelig en av de sakene som gir enklest og billigst klimaeffekt, og for å bremse ødeleggelsen av regnskogen er det veldig viktig at det kommer penger på bordet. Å verne regnskogen haster fordi flere prosent av den forsvinner hvert år, sier Hauge.

Behov for mer

Ifølge den anerkjente Stern-rapporten trengs det fem til ti milliarder dollar i året for å kompensere u-land for den inntekten de avstår fra ved ikke å rydde regnskogen. Dette regnestykket gjelder de åtte land som til sammen står for 70 prosent av utslippene fra avskoging.

Dermed er det behov for langt større beløp framover. Tre millarder årlig fra Norge er en god start.

Forutsetningen

I en pressemelding sier regjeringen at det er en forutsetning for den norske opptrappingen at det etableres tilfredsstillende mekanismer, for eksempel i regi av FN eller Verdensbanken, som kan sertifisere og håndtere store overføringer til skogtiltak på en betryggende måte.

Bellona mener dette er en fornuftig tilnærming. At pengene kommer på bordet først er imidlertid veldig viktig.

Kommer i tillegg

Den økte innsatsen mot avskoging og klimatiltak i utviklingsland skal ikke gå på bekostning av dagens norske innsats mot fattigdom, men finansieres innenfor en økende, samlet norsk bistandsramme, heter det i pressemeldingen fra regjeringen.

Norske tiltak mot avskoging i u-land skal komme i tillegg til dagens "overoppfylling" av de norske Kyoto-forpliktelsene. Utslipp fra avskoging er i dag ikke regulert under Klima­konvensjonen eller Kyotoprotokollen. Tiltak for å hindre avskoging gir ikke kreditter under den grønne utviklingsmekanismen, CDM.