Bellona: – Karbon negativ er framtida

ingressimage_Frederic-Hauge-drikker-alger.jpg Frederic Hauge drikker alger Photo: (foto: Bo Mathisen/Hafslund ASA)

Verdens klimagassutslipp fortsetter å øke, og behovet for umiddelbar handling er påtrengende når klimaforhandlere fra hele verden nå er samlet på FNs klimakonferanse i Poznan, Polen.

I juni la Bellona fram sin rapport, Bellona-scenariet: How to Combat Global Warming. Rapporten er mer aktuell enn noensinne. Bellona-scenariet viser at det er mulig å kutte minst 85 prosent av verdens klimagassutslipp med eksisterende teknologi. En av løsningene presentert her er CO2-håndtering på biomasse, og på den måten redusere CO2 i atmosfæren.

– CO2-håndtering er det våpenet som ikke fantes da Kyoto-protokollen ble forhandlet fram. Nå har vi det, og vi må ta det alvorlig, sa Hauge, og viser til at CO2-håndtering kan stå for 40-50 prosent av verdens utslippskutt.

Ett av momentene det forhandles om i Poznan om dagen, er CO2-håndtering sin plass i en ny global klimaavtale.

– Vi trenger løsninger som setter oss i stand til å fjerne CO2 fra atmosfæren, sa Hauge, og viser til at med CO2-rensing av biomasse, vil man trekke CO2 ut fra atmosfæren. Bruker man alger, legger man i tillegg til rette for dyrking av biomasse på steder som ellers ikke er egnet for annen kultivering. Alger kan brukes til drivstoff, mat og gjødsel.