Nyheter

Kennedy til klimakonferanse i Norge

Robert F. Kennedy jr.
(Foto: Daniel Schwen)

Publiseringsdato: 15. desember, 2008

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Robert F. Kennedy jr. er blant foredragsholderne når Club de Madrid, Bellona og Hafslund arrangerer den internasjonale klimakonferansen CC9 i juni 2009.

Konferansen blir en videreføring av konferansen sist sommer, CC8. I likhet med CC8 blir CC9 (Climate Conference 09) en internasjonal klimakonferanse med inviterte deltakere på høyt nivå innen politikk, næringsliv og organisasjoner.

Så langt er det klart at Robert F. Kennedy jr. har takket ja til å være blant de internasjonalt store navnene på konferansen.

– Vi setter veldig stor pris på at Robert F. Kennedy jr. vil komme til oss. I det demokratiske partiet er han en viktig stemme for miljøet, og han vil helt klart ha innflytelse på amerikansk miljøpolitikk framover, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Konferansen arrangeres 4. og 5. juni på Hafslund Hovedgård i Sarpsborg, og etterfølges av en klimafestival for barn i parkanlegget tilknyttet hovedgården 6. juni.

En miljøhelt

Robert F. Kennedy jr. har opparbeidet seg et renommé som en klartenkt og handlekraftig forkjemper for miljøet, og har vært et hett navn i forbindelse med at USAs nyvalgte president Barack Obama nå setter sammen sitt team.

Kennedy grunnla, og er nå styreleder i, The Waterkeeper Alliance, som jobber for bedre vannkvalitet i USA og ellers i verden. Det var Kennedys arbeid for å redde Hudson River som ledet til opprettelsen av mer enn 160 Waterkeeper-organisasjoner. Hans innsats for Hudson River bidro også til at Time Magazine kåret ham til en av verdens ”Heroes for the planet” i 1999.

Som jurist tar Kennedy saker for the Natural Resources Defense Council (NRDC) – en av USAs største miljøorganisasjoner. NRDC er kjent som en løsningsorientert og kompetent aktør.

Kennedy er professor ved Pace University School of Law. Han er sønn av Robert F. Kennedy, som var en av John F. Kennedys nærmeste rådgivere. John F. Kennedy var hans onkel.

Dialog og teknologioverføring

CC9 vil bygge videre på arbeidet som ble gjort under CC8. Hensikten er å samle viktige aktører til dialog i forbindelse med klimaforhandlingene, som etter planene skal ende i en ny internasjonal klimaavtale på København-toppmøtet i desember 2009. Det er en kritisk tid for klimaets framtid.

– Vi ønsker blant annet å bidra til at aktører fra USA og EU får møteplasser og kommer nærmere hverandre. Samtidig vil konferansen rette oppmerksomhet mot hva rike land må gjøre for å bidra til at det gjennomføres viktige klimatiltak også i fattige land. Hvordan man skal sikre teknologioverføring fra rike til fattige land er en sentral del av debatten internasjonalt nå, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Næringslivet må bidra

Energiselskapet Hafslund bidrar både som vert på Hafslund Hovedgård og som medarrangør av konferansen. Selskapet mener det er avgjørende at aktører fra industri og næringsliv deltar aktivt med innspill og forslag til løsninger i den viktige fasen klimaforhandlingene nå går inn i.

– I Hafslund har vi valgt å engasjere oss for at det viktige teknologiaspektet blir sentralt i klimaforhandlingene. Klimaarbeidet blir svært tungt å dra videre hvis man ikke lykkes i å sikre teknologioverføring fra rike til fattigere land, sier konsernsjef i Hafslund, Christian Berg.

Gode erfaringer

Fjorårets internasjonale klimakonferanse resulterte i et sluttnotat som blant annet anbefalte verdens politikere å kutte 80 prosent av klimagassutslipp i rike land.

Konferansen fikk bred omtale, både i Norge og internasjonalt, og målet om å kutte 80 prosent av utslippene til 2050 har fått det siste året fått større gjenklang internasjonalt.

Nicholas Stern, Romina Picolotti, Gro Harlem Brundtland og Kåre Willoch var blant deltakerne på CC8.

Club de Madrid

Club de Madrid var sammen med Miljøstiftelsen Bellona og Hafslund arrangør av CC8, og de tre partene går nå sammen om CC9.

Club de Madrid er en organisasjon for tidligere stats- og regjeringsledere i demokratiske land, og blant medlemmene finner du Bill Clinton, Mikhail Gorbatsjov, Mary Robinson, Gro Harlem Brundtland og Kjell Magne Bondevik. Medlemmene teller i dag 70 tidligere statsministere og presidenter.

Club de Madrids president Ricardo Lagos er i likhet med Gro Harlem Brundtland FNs spesialutsending i klimaspørsmål.

Les mer om konferansen på CC9.no.
Her finner du også et arkiv med informasjon om fjorårets konferanse.

For ytterligere kommentarer, kontakt:

Informasjonsansvarlig i Bellona, Anne Karin Sæther
annekarin@bellona.no / 90 20 55 20

Kommunikasjonsdirektør i Hafslund, Karen Onsager
karen.onsager@hafslund.no / 92 08 70 07