Nyheter

Bellona etablerer seg i Ukraina

Larisa Bronder
Larisa Bronder
Daniel Sannum Lauten

Publiseringsdato: 18. november, 2014

Ønskes som rådgivere av det ukrainske energidepartementet. -Vi er stolte over at vi nå etablerer oss i Ukraina. Gjennom permanent tilstedeværelse skal Bellona utvide det løsningsorienterte miljø- og klimaarbeidet vi er anerkjent for i Brussel og Russland, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Tirsdag denne uken blir det offisielt at Bellona åpner et kontor i Kiev. Bellona etablerer seg i et land som står ovenfor dramatiske geopolitiske, innenrikspolitiske og økonomiske utfordringer og energipolitikk er spesielt aktuelt nå som vinteren setter inn for fullt.

– Ukrainas energikonsum per innbygger er rundt tre ganger høyere enn gjennomsnittet for OECD-land. For å gjøre seg mindre avhengige av russisk gass og øke energisikkerheten må Ukraina redusere eget energiforbruk og utvikle ren, nasjonal energiproduksjon, sier Larisa Bronder i Bellona.

Hun skal lede Bellonas Kiev-kontor. Bronder kommer fra en rådgiverstilling ved Bellonas hovedkontor i Oslo, der hun har jobbet med energi- og klimaspørsmål i Russland de fire siste årene.

– Bellonas kompetanse etterspurt

– Ukrainas energidepartement har tatt kontakt med Bellona og ønsker at vi skal bidra som spesialrådgivere på Ukrainas arbeid med CO2-fangst og lagring, sier Bronder.

Landets energimyndigheter har merket seg Bellonas langvarige og innflytelsesrike tilstedeværelse i EU-hovedstaden Brussel på akkurat dette klimaarbeidet.

-Bellona ønsker å bidra til å vri energipolitikken i en retning som bidrar til å øke energisikkerheten og redusere klimagassutslipp i Ukraina, sier Larisa Bronder.

Prosjektet hun skal lede heter «Ukraine & Carbon Capture and Storage: Capcity Building through Energy and Climate Dialogue» og støttes av det norske Utenriksdepartementet.

Ukraina har et sterkt behov for å utvikle og implementere økonomiske og institusjonelle reformer. I henhold til samarbeidsavtalen Ukraina signerte med EU tidligere i år må Ukraina vedta og gjennomføre EUs regelverk og standarder.

-Bellona har hatt kontor i Brussel siden 1996, og vi har som en miljøorganisasjon skaffet oss kompetanse og erfaring som nå er høyst relevant her i Ukraina. Det er viktig at landets industri og energisektor raskt tilpasser seg den nye virkeligheten de vil møte gjennom avtalen landets politikere har inngått med Brussel, sier Bronder.

Hun sier at Bellona i første rekke vil bistå med kunnskap om CO2-håndtering og fornybar energi, og hvordan ukrainerne får til dette paralellt med at landet skal gjennom reformer.

-Vårt mål er å bidra med å skape bærekraftige, kunnskapsrike fagmiljøer innen klima og energi. Vi kommer til å jobbe hardt for å bidra til å øke teknologisk og politisk forståelse både blant beslutningstakere og i sivilsamfunnet her i landet, sier Bronder.

Hun sier at Bellona gjennom sitt mangeårige internasjonale arbeid har et godt nettverk og gode partnere i Ukraina. Hun er allerede i full gang med å planlegge aktiviteter som skal sørge for at kunnskap om teknologi og regelverk skal gjøres kjent i sitt nye hjemland.

-Vi ønsker å knytte til oss et bredt fagmiljø av nasjonale og internasjonale eksperter her i Ukraina. Det er et sterkt behov for større forståelse og kunnskap for et så viktig klimatiltak som det CO2-håndtering er. Vi ønsker å bidra til at både ukrainske myndigheter og det sivile samfunn skal få tilgang på bare den absolutt ypperste tilgjengelige forskningen på dette, sier Bronder.

-Beskjed til Erna

Larisa Bronder sier at Bellona er takknemlige for at det norske Utenriksdepartementet aktivt har støttet opp om miljøstiftelsens etablering i Kiev.

Tirsdag besøker stasminister Erna Solberg landet.

-Norge har mye å bidra med her i Ukraina. Erna Solberg bør være tydelig på at Norges regjering aktivt vil støtte opp om de demokratiske prosessene som nå er i gang. Samtidig bør hun vektlegge betydningen av at Ukrainas fremtidige energipolitikk får et tydelig og godt klimastempel, og at Ukraina kan bli et foregangsland i Europa når det gjelder fangst og lagring av CO2 og bruk av ren energi, avslutter Bronder.

For mer informasjon og ytterligere kommentarer:

Larisa Bronder, Leder for Bellonas arbeid i Kiev, tel: +38 0987805551, larisa@bellona.no

Magnus Borgen, Kommunikasjonssjef Bellona, tel: +47 977 28 476, magnus@bellona.no