Nyheter

«Extra, mega, super urgent!»

Dr Erika Bellmann, som leder Bellonas Tyskland-kontor, i paneldebatt med statsminister Jonas Gahr Støre.
Dr Erika Bellmann, som leder Bellonas Tyskland-kontor, i paneldebatt med statsminister Jonas Gahr Støre.

Publiseringsdato: 25. januar, 2022

Skrevet av: Signy Fardal

Daglig leder for Bellona i Tyskland, Dr. Erika Bellmann, møtte statsminister Jonas Gahr Støre i en paneldebatt om norsk-tysk energisamarbeid i Berlin 19.januar. Hun sa blant annet at det er «extra, mega, super urgent» å komme i gang med arbeidet med å avkarbonisere tysk industri.

Sammen med representanter for den tyske regjeringen og tysk industri diskuterte Bellmann hvilken rolle Norge kan spille i arbeidet med å avkarbonisere tysk industri. Paneldebatten ble arrangert av Det tyske industri- og handelskammernettverket (DIHK), paraplyorganisasjonen for alle tyske handelskamre som også Norsk-Tysk Handelskammer er del av. Tema for debatten var «Decarbonizing the German industry: What’s needed, and can a fossil energy exporter like Norway be part of the solution? Cross-Border Cooperation to reach the ‘Grüne Null».

–Vi er fornøyde med at Erika, så kort tid etter at vi åpna kontor i Berlin, er i posisjon til å delta i en slik debatt, sier daglig leder i Bellona, Hallstein Havåg.

erika panel

Både Norge og Tyskland fikk i høst nye regjeringer som begge har satt seg høye mål innen klima, energi og grønt skifte. Temaet for debatten var hvilke muligheter som ligger i et bilateralt samarbeid mellom de to landene innen hydrogen, fornybar energi og batteriteknologi. I panelet satt også statssekretær Patrick Graichen, som er Tysklands klimaminister Robert Habecks høyre hånd.

Statsminister Jonas Gahr Støre fremhevet særlig to muligheter for tettere samarbeid: Hydrogen og karbonfangst og -lagring (CCS).

Norge kan produsere både grønt hydrogen (av fornybar kraft med elektrolyse) eller blått (av naturgass med karbonfangst), sa Støre, men han brukte mest tid på potensialet for blått hydrogen.

– Vi leverer en tredjedel av Tysklands gassforbruk i dag. Scenarioet er at vi kan fortsette å levere gass hvor vi har fanget CO2-en og lagret den sikkert under havbunnen i Nordsjøen. Slik kan man produsere hydrogen fra gass i et lengre perspektiv. Alle land som ønsker å bli karbonnøytrale må elektrifisere økonomien og avkarbonisere industrien. Hydrogen vil være blant nøkkelkildene, sa Støre, og pekte igjen spesielt på blått hydrogen med karbonlagring.

Dr Erika Bellmann sa at Bellonas visjon er fornybar elektrisitet.

– Grønn hydrogen er lite effektivt, og vi må så raskt som mulig avkarbonisere fossil gass, sa hun.

Se hele paneldebatten her.