Nyheter

Bellona lanserer The Clean Hull Initiative

Runa Skarbø, seniorrådgiver shipping og maritim i Bellona.
Runa Skarbø, seniorrådgiver shipping og maritim i Bellona.

Publiseringsdato: 1. april, 2022

Skrevet av: Signy Fardal

Spredning av fremmede arter via skip er en av de største truslene mot havmiljøet globalt. Biologiske arter havner i økosystemer de ikke hører hjemme, og i tillegg fører begrodde skrog til at skip må bruke mer drivstoff, og dermed også slippe ut mer klimagasser, enn om de seiler med rene skrog.  Bellona har tatt initiativ til å samle aktører i den internajsonale skipsfartsnæringen for å samarbeide om å få på plass en global industristandard for proaktiv skrogrens.

Begroing på skipsskrog; opphoping av mikroorganismer, planter, alger og små dyr, utgjør milliarder av kroner i merkostnader for samfunnet og skipsfartsnæringen årlig, og fører til økte utslipp av klimagasser.

Målet med Clean Hull Initiative (CHI), som er navnet prosjektet har fått, er at det skal bli obligatorisk praksis å vaske skrogene tilfredsstillende, slik at spredning av fremmede arter via skip minimeres og at klimagass-utslippene fra skipsfarten reduseres betraktelig.

– Industrien kan spare rundt 95 milliarder kroner årlig i drivstoffutgifter ved å seile med reine skrog. Og ved å bruke mindre drivstoff vil utslippene av klimagasser gå ned. Begroing på skrog er anslått å utgjøre ni prosent av drivstoff-forbruket til skip. Ved å seile med reine skrog kan skipsfarten redusere sine årlige klimagassutslipp med bortimot 80 millioner tonn CO2, noe som tilsvarer de totale utslippene fra et land som Hellas. Til sammenligning er Norges samlede utslipp på i overkant av 50 millioner tonn, sier seniorrådgiver innen shipping i Bellona og prosjektleder for CHI, Runa A Skarbø.

Clean Hull Initiative lanseres på Nor-Shipping 6.april kl 11.30

Meld deg på her.

Arrangementet vil sette fokus på problemstillinger og muligheter for håndtering av begroing, presentere dagens regulatoriske landskap samt diskutere viktigheten av sikker, proaktiv skrogrensing med aktørene i næringen. Aktører fra skipsfartsnæringen og andre nøkkelinteressenter inviteres med dette til å delta i arbeidet med å utvikle en bransjestandard for proaktiv skrogrens.

Det vil bli servert en enkel lunsj og forfriskninger

11:30-11:50 Introduction and welcome

 • Opening remarks and introduction of the Clean Hull Initiative by Runa Skarbø, Project manager of CHI, the Bellona Foundation
 • Key note speech by Frederic Hauge, Founder of the Bellona Foundation

11:50-12:00 Biofoulings impact on vessel performance and GHG emissions

 • Angelika Brink, Senior Surface Scientist, Jotun

12:00-12:10 Revision of the IMO biofouling guidelines and the importance of hull cleaning

 • Sveinung Oftedal, Specialist Director in the Norwegian Ministry of Climate and Environment

12:10-12:20 The benefits of good biofouling management practice, a ship owner’s perspective

 • Roger Strevens, VP, Global Sustainability, Wallenius Wilhelmsen

12:20-12:50 Round table discussion: “Safe proactive hull cleaning practices”

Panel:

 • Claus Winter Graugaard, Head of Onboard Vessel Solutions at Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping
 • Dr Mario Tamburri, Director at ACT/MERC and Professor at the University of Maryland
 • Luc Van Espen, Technical Manager Environment, Port of Antwerp
 • Stein Kjølberg, Global Category Director Hull Performance, Jotun

Moderator: Roger Strevens, VP, Global Sustainability, Wallenius Wilhelmsen

12:50-13:00 Closing remarks by

 • Morten Fohn, President and CEO of Jotun
 • Runa A. Skarbø, Bellona