Nyheter

Krever varig petroleumsfrie soner i Arktis

Slik vil det se ut på Jan Mayen dersom det bygges et ilandføringsanlegg som på Snøhvit.
(Illustrasjon: Bellona)

Publiseringsdato: 24. september, 2009

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

Opprettelse av varig petroleumsfrie soner i Norges arktiske områder må bli et avgjørende tema i de rødgrønnes regjeringsforhandlinger, mener Bellona.

Onsdag besøkte Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen Jan Mayen for å se på mulighetene for oljevirksomhet i områdene utenfor øya.

Bellonas nestleder, Marius Holm, deltok selv på ministerens besøk. Han krever nå at regjeringen oppretter varige petroleumsfrie soner i norske arktiske områder som havområdene utenfor Jan Mayen og rundt Svalbard, i tillegg til områdene utenfor Lofoten, Vesterålen, Senja og Møre.

– Verden trenger ikke mer klimagassutslipp, særlig ikke når oljeboring står i slik konflikt med sårbar natur, slik som rundt Jan Mayen. Spørsmålet om oljevirksomhet i den norske arktiske områdene må bli helt sentrale i forhandlingene om en ny regjeringserklæring, sier Holm.


Skal få egen verneplan

Da regjeringen la fram Forvaltningsplanen for Norskehavet tidligere i år, ble det klart at de ønsket å se nærmere på muligheten for oljeutvinning på sokkelen utenfor Jan Mayen.

– Miljøverndepartementet arbeider nå med en egen verneplan for Jan Mayen. Da er det meningsløst å samtidig vurdere petroleumsvirksomhet i området, sier Holm.

Holm er ikke bekymret for at det blir en utbygging nær Jan Mayen.

– En eventuell utbygging vil ligge så langt fram i tid at vi neppe har bruk for olja da. Jeg tror dette er mer en utenrikspolitisk markering av Norge, sier han.

Les i Dagbladet: Dette frykter de på Jan Mayen

UNESCO-kandidat

Bellona har tidligere kalt en åpning av områdene utenfor Jan Mayen som absurd, og påpekt at dette er særlig sårbare områder som Norge har et internasjonalt forvalteransvar for, og med svært vanskelige forhold for oljevernberedskap. Jan Mayen er en tilnærmet uberørt arktisk øy, med aktive vulkansystemer som påvirker flora og fauna. Det hekker årlig over 300.000 par sjøfugl der. Jan Mayen står dessuten på listen over kandidater til UNESCOs verdensarvliste. Myndighetenes egen faginstans, Direktoratet for naturforvaltning, har selv foreslått at Jan Mayen bør bli et naturreservat.

Pressekontakter:
Tone Foss Aspevoll, informasjonsansvarlig i Bellona: 91 72 02 67, tone@bellona.no
Elisabeth Sæther, fagrådgiver i Bellona: 97 52 79 54, elisabeth@bellona.no
Marius Holm, nestleder i Bellona: 95 72 16 32, marius.holm@bellona.no