Nyheter

Toget med EUs miljøprogram er i ferd med å forlate stasjonen

Publiseringsdato: 26. juni, 2003

Skrevet av: Camilla Haugsten

Ved ikke å integrere EUs støtteprogrammer for miljø og miljøorganisasjoner i EØS-avtalen, blir Norge mer isolert i forhold til Europa enn vi trenger å være.

Miljøverndepartementet går imot Regjeringens egen europapolitiske plattform:


Etter det Bellona er kjent med har Miljøverndepartementet ikke tatt noe initiativ for å integrere EUs støtteprogrammer for miljø og miljøorganisasjoner inn i EØS-avtalen. Så vidt Bellona forstår ble saken ikke reist da EFTAs miljøarbeidsgruppe møttes på Island mandag 16 juni. Dermed begynner det å se dårlig ut for Norge, som sammen med de andre EFTA-landene (Island, Sveits og Liechtenstein) vil bli de eneste landene i praktisk talt hele Europa som ikke deltar i EUs miljøprogram.

— Dette er helt uforståelig i forhold til Regjeringens uttalte politikk om at de ”vil oppmuntre ikke-offentlige aktører til nettverksbygging i Europa”. Ikke bare står vi med lua i hånda utenfor EU, men våre egne myndigheter gjør også sitt for at norske aktører, både fylkeskommunale – og kommunale myndigheter, samt miljøorganisasjoner holdes utenfor det Europeiske samarbeidet. Dette gjør Norge mer isolert i Europa enn det vi behøver å være, sier Bellonas mann i Brussel, Paal Frisvold.

Bellona sendte brev til Børge Brende den 27. mai med oppfordring om snarlig handling for ikke å gå glipp av nok en mulighet for å komme med i miljøsamarbeidet. ”EØS-maskineriet” i Brussel er såpass omfattende at man må starte prosessen nå dersom man skal komme med fra 2004. Pr i dag har Bellona ikke fått noe svar fra MD.