Nyheter

EU: 11 kriterier for nasjonale kvoteplaner

Publiseringsdato: 9. januar, 2004

Skrevet av: Camilla Haugsten

EU-landene er nå i sluttspurten med sine nasjonale kvotestrategier. Kriterier for hvordan disse skal utformes ble vedtatt av Europakommisjonen tidligere denne uken.

Kvotehandelsdirektivet

7. januar presenterte Europakommisjonen elleve kriterier for å vurdere medlemslandenes fordeling av utslippskvoter, skriver nyhetsportalen EurActiv. I tråd med EUs kvotehandelsdirektiv skal medlemslandene i presentere nasjonale kvotehandelstrategier for direktivets første periode allerede innen utgangen av mars. Denne første perioden begynner 1. januar 2005 og varer til utgangen av 2007.

I løpet av de tre neste månedene må altså alle medlemslandene etablere nasjonale strategier som indikerer hvordan de planlegger å fordele utslippstillatelsene mellom sektorer og industrielle installasjoner. Strategiene skal deretter vurderes av Kommisjonen. Kommisjonen kan forkaste planene dersom de ikke oppfyller kriteriene. For de nye medlemslandene gjelder medlemsdatoen, 1. mai 2004, som frist til å presentere sine strategier.

I følge EurActiv er noen av Kommisjonens kriterier obligatoriske, mens andre er valgfrie. Et av de obligatoriske går ut på at planen skal være i overensstemmelse med landets forpliktelse under Kyoto-protokollen. Et annet foreskriver at allokeringsplanene skal ha en strategi for informasjon og involvering av offentligheten.

Kvotehandelsdirektivet har også en andre fase, kalt Kyoto-fasen, som sammenfaller med Kyoto-protokollens første forpliktelsesperiode. Denne starter 1.januar 2008. For denne fasen skal medlemslandene presentere sine planer i 2006.