Nyheter

Putin-rådgiver sammenligner Kyoto med Auschwich

Publiseringsdato: 16. april, 2004

Skrevet av: Mette Martinsen

President Putins økonomiske rådgiver Andrei Illarionov sammenligner Kyoto-protokollen med Auschwich og mener den vil ta knekken på verdensøkonomien.

Denne uttalelsen falt i løpet av et pressemøte i St. Peterburg nå nylig, ifølge Reuters. Illarionov kalte i samme slengen avtalen en dødspakt og sa at de økonomiske begrensningene ville kvele økonomien som «et internasjonalt Gulag». Hans oppfatning er at avtalens hovedmål går ut på å kvele økonomisk vekst i de landene som godtar protokollens krav.

Gosplan eller Gulag
Illarionov hadde mange gode betegnelser på Kyoto-avtalen i løpet av pressemøtet. Han sa at han først ville kalle avtalen et slags internasjonalt Gosplan (komitéen som styrte Sovjetunionens planøkonomi), men så forsto han at Gosplan var mye mer humanitært og fant at de heller skulle sammenligne avtalen med et internasjonalt Gulag. Men i et Gulag fikk man i det minste de samme rasjonene dag etter dag, så til slutt måtte han kalle Kyoto-avtalen for et internasjonalt Auschwich med stadig mindre rasjoner.

«Kyotisme»
Dette er imidlertid ikke første gangen Illarionov har kommet med friske uttalelser om Kyoto-protokollen. I en tale han holdt i Moskva i februar langet han ut mot EU og beskyldte dem for å legge et uhørt press på Russland slik at russene skal ratifisere Kyoto-protokollen og omfavne en ideologi han betegnet som «Kyotoisme». Han minnet videre om at Russland, ja hele verden for den saks skyld, hadde lidd gjennom hele det 20. århundre på grunn av enn annen ideologi, nemlig marxismen. Han sa dessuten at forsøk på å presse Russland til å ta en beslutning om ratifisering bare kan ses som et forsøk på å blande seg inn i Russlands indre anliggender.

Putin er ubesluttsom
Men uten Russlands ratifisering vil ikke avtalen tre i kraft og det hele faller i fisk. Kreml har hele tiden utsatt beslutningen, og den siste uttalelsen fra president Putin falt i desember da han uttalte at Russland ikke kunne ratifisere i avtalens nåværende form fordi den setter begrensninger på økonomien, noe som er imot nasjonale russiske interesser. Lederen for Europakommisjonens delegasjon i Moskva, Richard Wright, sier til St. Petersburg Times at dersom Russland ratifiserer avtalen vil det tiltrekke seg investeringer, samt hjelpe de russiske selskapene som må øke sin energieffektivitet til å samarbeide med internasjonale partnere. Wright minnet også om at Russlands utslipp av klimagasser ligger 30 % under nivået for 1990, slik at Russland ikke på nåværende tidspunkt må redusere sine utslipp.

En av Andrei Illarionovs rådgivere sa igår til den engelske avisen The Guardian at president Putin fremdeles ikke har bestemt seg, og at han bare hører på Illarionov, som så avgjort har tatt stilling til spørsmålet. Rådgiveren antydet at deres råd er at Kyoto-protokollen vil være uforenlig med den graden av økonomisk vekst som Kreml har lovet.

Fremdeles håp
Men alle er ikke enige i at alt håp er ute. En talsmann for Kreml forsøkte ifølge The Guardian å distansere presidenten fra Illarionovs uttalelser ved å si at «Russland håper å undertegne, men som et resultat av oppnåelse av et kompromiss». Talsmannen sa videre at Putins tidligere uttalelse sto ved lag, og at Illarionov utbrudd kun var et tegn på de mange meningene Putin tar sin beslutning på bakgrunn av. Illarionov er forøvrig en av de mest prominente aktørene i Russlands Kyoto-politikk, men det er uklart hvor stor hans innflytelse på president Putin egentlig er.

Høring i Dumaen
Nyhetsbyrået Itar Tass meldte torsdag at den russiske Dumaen snarlig skal avholde en høring angående ratifiseringen av Kyoto-protokollen, og skal utarbeide Russlands holdning til dette spørsmålet. Lovgiverne skal gjennomgå betingelsene i protokollen og se på Russlands muligheter for å imøtekomme dem og samtidig opprettholde sin økonomiske vekst. Den russiske regjeringen skal videre forelegge sitt syn på saken for presidenten, og der sitter det flere innflytelsesrike ministre som er for Kyoto-avtalen. Til slutt skal utenriksministeren legge saken frem for Parlamentet, som har siste ord i saken. Men antagelig blir det som Putin (Illarionov?) vil. Når de vil.