Nyheter

Færre grønne seter i Europaparlamentet

Kun 41 av disse setene skal fylles med representanter fra De Grønne

Publiseringsdato: 17. juni, 2004

Skrevet av: Øyvind Henriksen

Fortsatt lyseblått flertall i Europaparlamentet – mens De Grønne gikk på en smell. Det er synd – men behøver ikke bety at vi får dårligere miljølovgivning.

EU-valget:

De Grønnes partigruppe i Europaparlamenet har vært en viktig strategisk støttespiller for Bellonas arbeid overfor EU. Den 13. juni tapte De Grønne syv seter i valget til nytt EU-parlamentet. Ved valget i 1999 fikk De Grønne 48 av 624 mandater i parlamentet, nå står de igjen med 41 av 732 mandater. Færre mandater i et langt større parlament, gjør at De Grønne står igjen med en svakere prosentmessig andel.

Til tross for tilbakegangen til miljøpartiene er Bellonas representant i Brussel, Paal Frisvold, ikke utilfreds med valgresultatet.

– Den totale tilbakegangen til De Grønne er ikke nødvendigvis dårlig nytt når det gjelder miljøvern innenfor EU, sier Frisvold.

Han mener valgets vinner, sentrum- og høyrepartiene, ofte kan ha en mer realistisk miljøpolitikk enn De Grønne, og at de derfor ofte er konstruktive samarbeidspartner for Bellona.

– Bellona har alltid vært opptatt av at miljøvern må følge de markedsøkonomiske premisser. Det skal lønne seg økonomisk å skape miljøvennlige løsninger. Hvis det ikke er lønnsomt, er det ingen som vil velge løsningene. Denne forståelsen tror jeg vi deler med sentrum- og høyrepartiene, sier Frisvold.

Står støtt
De Grønnes tap av mandater betyr ikke at interessen for miljøspørsmål er blitt lavere blant Europas befolkning, men valget viser at De Grønne står svakere i de ti nye medlemslandene enn i resten av unionen.

Dette var også tydelig da De Grønne allerede i mai tapte terreng i EU-parlamentet. I forbindelse med utvidelsen av unionen ble nemlig 162 nye mandater utnevnt av de ti nye medlemslandene. Kun to av disse var fra De Grønne. Gruppens prosentmessige andel av setene i parlamentet ble derfor langt svakere allerede da.

I tillegg til at partiorganisasjonen til De Grønne står svakt i flere av de nye medlemslandene, har de grønne partiene også mistet stemmer i de ”gamle” medlemslandene. Både i Sverige og Finland mistet De Grønne et av sine to mandater, og i Irland tapte De Grønne sine to mandater.

I Tyskland var resultat derimot langt bedre. De Grønne fikk en framgang fra 6,4 til over 10 prosent av stemmene, og gikk fra 7 til 13 mandater. I Spania og Frankrike var det sterk tilbakegang for de grønne partiene, mens resultatet i Belgia og Nederland var noe bedre enn ved de siste nasjonale valgene. I Italia og Østerrike beholdt De Grønne sine mandater, og det samme gjaldt i England der stemmetallet gikk noe opp.

Hvilken innvirkning EU-valget får for miljøet, gjenstår selvfølgelig å se. Men Bellona ser mange muligheter for et godt samarbeid med både posisjon og opposisjon i parlamentet.