Nyheter

Bellona gjenvalgt i styret til European Environmental Bureau

Publiseringsdato: 4. oktober, 2004

Skrevet av: Kjetil Stake

Bellona ble forrige uke valgt til å sitte to nye år i EEBs styre. - EEB er en særdeles viktig organisasjon. I Brussel blir våre råd hørt, sier leder av Bellonas Internasjonale avdeling, Siri Engesæth.

Bellona har de ti siste årene sittet i styret til European Environmental Bureau (EEB), og vil altså fortsette med dette de neste to årene. EEB har eksistert i 30år og er Europas viktigste paraplyorganisasjon på miljøsiden og representer nærmere 150 nasjonale miljøorganisasjoner fra 31 land.


– EEB jobber tett med Europakommisjonen og våre uttalelser blir tillagt stor vekt ettersom vi har mye spisskompetanse på mange ulike områder, sier Engesæth.

–>
Gjennomslagskraft

Blant de mange viktige sakene EEB har fått gjennom er et nytt direktiv for elektronisk og elektrisk avfallshåndtering (WEEE-direktivet), som ble vedtatt av Europarådet i 2003.


– Det som gjør dette direktivet så viktig er at det presiserer at det er produsentene av de elektroniske artiklene som er finansielt ansvarlige for avfallshåndteringen. Dette er første gang forurenser betaler prinsippet blir vedtatt i en lovgivning, sier Engesæth.


Stort kontaktnettverk

Det er i all hovedsak arbeidsmetodene og kontaktnettverket til EEB som gjør at organisasjonen blir innkalt til høringer når miljøsaker står på agendaen.


– I motsetning til mange andre organisasjoner som har sin egen miljøagenda, konsentrer EEB seg om utviklingen innen europeisk politikk. Vi er med i arbeidsgrupper for kommisjonen helt fra starten av. Som sparringspartner bidrar vi til å forme forslag og strategier før de blir formelt foreslått, sier Engesæth.


EEB har et bredt arbeidsprogram. Alle saker innen miljø som Kommisjonen arbeider med engasjerer organisasjonen seg i.


– Utfordringene fremover blir å finne en strategi for bærekraftig utvikling, sier Engesæth.


Miljøstrategi

Gjennom Lisboa-strategien, som EUs stats- og regjeringssjefer ble enige om i 2000, er målet å gjøre EU til verdens mest konkurransedyktige og kunnskapsbaserte økonomi innen 2010. Selv om bærekraftighet var et sentralt begrep da strategien ble vedtatt, ser det ut til å bli nedprioritert under det nederlandske formannskapet i EU.


– Når det nederlandske formannskapet på en konferanse i høst spurte det retoriske spørsmålet ”hva kan miljøet gjøre for økonomien,” viser det hvilke utfordringer vi står ovenfor, sier Engesæth.


Hun mener det er viktigere at Europa når målene gjennom fornuftig politikk som kan vedvare enn man at man på død å liv må nå målet i 2010.


– EEB og Bellona blir ekstremt viktig for at bærekraftighets-prinsippet kommer inn på banen igjen. Man må jo tenke langsiktig og ikke brenne lyset fra to ender samtidig, sier hun.


Ny kommisjon

Første november skal den nye Europakommisjonen starte sitt arbeid og i månedene som kommer blir det viktig for EEB å profilere seg på en positiv måte ovenfor de nye kommissærene. Den nye miljøkommisæren blir etter all sannsynlighet greske Stavros Dimas.


– Det blir spennende å se hva han kan få til. Fra vår side er viktig å få til et konstruktivt samarbeid helt fra begynnelsen av, sier Engesæth.