Nyheter

EUs visjon for CO2-fangst baseres på Bellonas beregninger

The EU flag.
Bellona Archive

Publiseringsdato: 21. juni, 2006

Skrevet av: Aage Stangeland

Visjonen for EUs satsing på fangst og lagring av CO2 lanseres på en pressekonferanse i Trondheim i dag. Visjonen er basert på Bellonas beregninger av potensialet for CO2-fangst.

Et av satsingsområdene for EU i det syvende rammeprogram for forskning (7FP) er fangst og lagring av CO2. I denne forbindelse er det satt ned en såkalt teknologiplattform som skal etablere dokumenter som skal beskrive forskningsbehov og strategier for etablering av CO2-fangst og lagring. Teknologiplattformen har navnet Zero Emission Fossil Fuel Power Plants, (ZEP) og Bellona har det siste året deltatt aktivt i dette arbeidet.

I dag lanseres visjonen for teknologiplattformen på en pressekonferanse i Trondheim, og visjonen er basert på beregninger utført av Bellona.

Ifølge Bellona er det potensial for å fange 30 milliarder tonn CO2 i Europa innen 2050. På verdensbasis er tilsvarende potensial 240 milliarder tonn CO2 fanget innen 2050.

I dag fanges det rundt 1 millioner tonn CO2 på Statoils Sleipner felt. Denne CO2 pumpes ned i Utsira formasjon. I 2050 er det potensiale for fangst av 2 milliarder tonn CO2 pr år. Dette tilsvarer 2000 ganger CO2-fangsten på Sleipner! Det er med andre ord en ambisiøs visjon som nå er satt opp.

Et annet interessant moment med Bellonas beregninger er at selv med dette ambisiøse målet, så er dette ikke tilstrekkelig til å oppnå målene til FN’s klimapanel på opptil 80 prosent reduksjon i globale CO2-utslipp innen 2050. For å nå FNs mål må EU derfor satse på både energieffektivisering og fornybar energi i tillegg til CO2-fangst og -lagring.