Nyheter

Hvor går EU? Hvor står Norge?

Publiseringsdato: 27. april, 2007

Torsdag 26. april arrangerte Bellona et seminar om EUs klima- og energipolitikk. Se opptak av foredragene her!

Bellonas seminar i går, 26. april, ble filmet av Avikom, og opptaket er tilgjengelig på denne nettsiden:

OPPTAK AV SEMINARET

( Link er nå fjernet. 2020)

Den 10. januar i år la Europakommisjonen fram en av de mest omfattende strategier for hvordan vi skal stabilisere temperaturen og bremse klimaendringene. Strategien fikk støtte av det Europeiske Råd under toppmøtet den 8. mars.

På seminaret i går, 26. april, tok Bellona for seg det konkrete innholdet i Kommisjonens strategi, med fokus på EUs redskap og veikart for økt produksjon av fornybar energi, biobrensel og energieffektivisering. Det ble også bli gitt en status for EUs arbeid med utvelgelse av demonstrasjonsanlegg for CO2-håndtering. Til slutt diskuterte vi hvordan Norge bør forholde seg til det ambisiøse løpet EU nå legger opp til.

 

 

Dette var programmet:

11:00 Lunsjservering

12:00 Velkommen,
Frederic Hauge, Leder, Bellona

12:15 EUs Klima- og energipakke – Dinosaur eller hurtigtog?

Paal Frisvold, Seniorrådgiver, Bellona Europa

12:45 Bindende målsetninger for fornybar energiproduksjon – veien frem.

Marius Holm, Nestleder, Bellona

13:15 Pause

13:30 Biofuels – 10 percent by 2020. Political and legal tools for Europe.

Valerie Corr, Generaldirektør for EUs etanolprodusenter, UEPA

14:00 Energieffektivisering – Én prosent per år: Enkelt og billig?

Gunnar Grini, Statens bygningsteknisk etat (BE)

14:30 EUs demonstrasjonsprosjekter for CO2-håndtering – Status for utvelgelsesprosessen

Paal Frisvold

15:30 Diskusjon og avslutning