Nyheter

Felles maritim miljøpolitikk i EU

(Foto: Wikimedia Commons)

Publiseringsdato: 22. oktober, 2007

Skrevet av: Ola Innset

EU-kommisjonen presenterer nå en felles maritim miljøpolitikk for alle EU-landene. – Skipsfarten trenger sårt miljøreguleringer, slår Bellonas Konrad Pütz fast.

– Det er svært gledelig at EU fortsetter sitt arbeid for å regulere skipsfarten, sier en fornøyd Konrad Pütz til Bellona Web. Han har tidligere etterlyst strengere miljøkrav til skipsfarten.

Internasjonal skipsfart går i stor grad på forurensende tungolje og kan i dag kjøpe drivstoff avgiftsfritt. I tillegg er NOx og svovel-utslipp svakt regulert sammenlignet med virksomhet på land, mens det ikke finnes begrensinger av klimautslipp og partikler

Et av forslagene EU-kommisjonen legger frem er å gjøre det mer lønnsomt for skip som ligger til kai å bruke strøm fra land i stedet for egne motorer. Dette vil redusere forurensende utslipp nær større byer og tettsteder – de områdene der helseeffektene av forurensing er størst.

I løpet av de neste ti til femten årene er det ventet at svovel- og NOx-utslippene fra skipsnæringen i Europa vil være høyere enn de samlede utslippene fra land om ikke særlige tiltak innføres.


Internasjonale utslippsmål

CO2-utslippene fra internasjonal skipsfart er i dag i størrelsesorden 3-5% av globale CO2-utslipp og i sterk økning. Selv om skipsfarten er den mest energieffektive transportformen vi har, er det store forbedringer å hente på å fjerne dagens omfattende internasjonale avgiftssmutthull og bedre utslippsreguleringene sier Pütz til Bellona Web.

– Verken internasjonal skipsfart eller luftfart er innlemmet i Kyoto-protokollen, og utslipp derfra regnes ikke på det enkelt lands utslippsregnskap. Dette er to sektorer i kraftige vekst og det blir vanskelig å nå internasjonale utslippsmål når to så viktige sektorer ikke regnes med. Forhåpentligvis kommer dette inn i avtalen som skal avløse Kyoto-avtalen. Den utløper 2012, og det er viktig å få i gang reelle forhandlinger om ny avtale på FNs klimamøte i Bali i desember, om man skal lykkes med å få ny avtale på plass i tide, sier Pütz.


Politisk kontroll

Tidligere har ansvaret for å regulere skipsfarten ligget på FN’s skipsfartsorganisasjon IMO, en organisasjon hvor bekvemmelighetsflagg som Panama, Liberia og Bahamas – land med svært begrensede miljøambisjoner i IMO – har stor innflytelse.

– Forurensende utslipp og klimaendringer påvirker os alle og det er på høy tid at vi nå får bedre politisk kontroll også over skipsfartens og luftfartens utslipp, sier Konrad Pütz.