Nyheter

Bellona-forslag godt mottatt i Polen

(Foto: Morguefile)

Publiseringsdato: 19. mars, 2008

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Den polske regjeringen setter stor pris på Bellonas forslag om å bruke norske EØS-milliarder på rensing av kullkraftverk i Polen.

– Miljøvernminister Maciej Nowicki og visestatsminister Waldemar Pawlak er svært positive til forslaget, og de ønsker å jobbe videre for å se på mulighetene for å få dette til, sier styreleder i Bellona Europa, Paal Frisvold.

Frisvold har denne uka deltatt på konferansen ”Clean Coal Technologies – Geological aspects of underground carbon storage and processing” i Krakow og Katowice. Der var også EUs energikommissær Andris Piebalgs.

Piebalgs la vekt på at CO2-håndtering (fangst og lagring av CO2) ikke vil lykkes i Europa om ikke Polen tar en aktiv rolle.

Har nesten alt

Polen er det landet i EU som er mest avhengig av kull: Hele 95 prosent av elektrisiteten lages av kullkraftverk. Polen er derfor en betydelig forurenser. Landet står for 15 prosent av CO2-utslippene i hele EU.

Samtidig må Polen skifte ut halvparten av alle sine kraftverk de neste ti årene, og det gir en gyllen mulighet til å få på plass moderne kraftverk med rensing av CO2-utslipp.

Polske industri- og forskningsmiljøer jobber med lovende teknologiske løsninger for CO2-håndtering, blant annet for å utvinne naturgass fra dype kullfelter, som ”enhanced coal bed methane”.

[picture1]

Sist, men ikke minst har Polen det største potensialet for lagring av CO2 i hele Europa.

Miljøvernminister Nowicki sa det slik: – Vi har alt, bortsett fra tid og penger!

EØS-kontigenten

Hvert år bruker Norge rundt to milliarder kroner i ”EØS-kontingent” for å få adgang til det indre marked i EU, og disse pengene brukes i EUs nye medlemsstater. 40 prosent av summen er øremerket Polen.

Denne avtalen om EØS-finansieringsordningen skal nå reforhandles, og Bellona har foreslått at pengene skal gå direkte til prosjekter for CO2-håndtering i land som Polen. Romania, Ungarn og Tsjekkia er andre aktuelle land, men Polen er et ekstra viktig land å få demonstrert CO2-håndtering i.

Utfordrer Norge

Norge har nå mulighet til å bidra til å finansiere et fullskala demonstrasjonsanlegg for fangst og lagring av CO2 på et polsk kullkraftverk. Bellona har lagt fram forslaget for polske myndigheter og for EUs energikommissær, og nå er det er opp til norske myndigheter å følge opp.

Bellona skulle gjerne sett at den norske regjeringen kunne annonsere sin støtte til CO2-håndtering i Polen i forkant av det neste store klimatoppmøtet, som arrangeres i Poznan i Polen, i desember.