Nyheter

-En god dag for europeisk klimaarbeid

Thinkstockphotos

Publiseringsdato: 24. oktober, 2014

-Bellona er svært positive til at EU nå har satt seg tydelige klimamål med reduksjon av klimagassutslipp med minst 40% innen 2030.

Bellonas kontor i Brussel har fulgt den hektiske innspurten der de 28 EU-landenes statsledere i morgentimene ble enige om EUs klima- og energiplan frem mot 2030.

-Bellona er svært positive til at EU nå har satt seg tydelige klimamål med reduksjon av klimagassutslipp med minst 40% innen 2030. Gjennom å sette dette som et minimumsmål sender EU en klar beskjed til FNs klimaforhandlinger om at de 28 europeiske landene er villig til å øke dette prosenttallet. Dette er gode nyheter i internasjonal klimapolitikk, sier Jonas Helseth, daglig leder i Bellona Europa i Brussel.

Helseth understreker at dette er viktige signaler forut for Paris-forhandlingene neste år, ettersom EU tydeliggjør at målsetningen ikke vil bli senket.

-EU beveger seg nå viktige skritt i retning av å oppnå unionens vedtatte utslippsreduksjoner på 80-95% i Europa innen 2050, sier Helseth.

EU tydelige på karbonfangst- og lagring (CCS)

Når det gjelder karbonfangst- og lagring er Bellona tilfredse med at EUs klima- og energiplan er tydelige på behovet for denne klimateknologien, og at EU i sin plan kommer med forpliktelser i form av et fond som vil sikre nødvendig fremdrift.

– Bellona Europa har jobbet intenst i kulissene med et trettitalls høynivåmøter de siste ukene for å bidra til å sikre dette inn i planen.

Det at karbonfangst- og lagring (CCS) nå  sentralt åpner potensialet ytterligere for at fossilavhengige land skal kunne realisere sine klimaambisjoner. Det at det såkalte NER400-rammetverket er på plass er svært viktig å merke seg, også for Norge. Dette fondet, som tidligere het NER300, var Bellona aktive med å få laget i 2008,  sier Helseth.

Jonas Helseth
Jonas Helseth, daglig leder for Bellona Europa, Bellonas Brussel-kontor

Han er tydelig på at det hadde blitt vanskelig å få til en nødvendig CCS-utrulling dersom teknologien ikke hadde eksplisitt nevnt i EUs nye plan.

-Karbonfangst- og lagringsteknologien trenger forutsigbarhet. Det er snakk om store investeringer og arbeid som krever langsiktig planlegging. Nå gir EU viktige aktører den tryggheten de trenger for å sette i gang med jobben, sier Helseth.

EUs mål om energieffektivisering er imidlertid et skår i gleden.

–Bellona er skuffet over energieffektivisering på 27%. Her burde EU vært ennå mer ambisiøse. Ambisjonen om 30% var en helt nødvendig målsetning for å legge om bruken av energi den Europeisk bygg- og transportsektoren. I tillegg øker samfunnsnytten ved et høyt energieffektiviseringsmål. For hver 1 % i økt målsetning vil gassimporten reduseres med 2,6 %, avslutter Helseth.

For mer info:

Jonas Helseth, daglig leder i Bellona Europa i Brussel, + 32 494 53 58 21

Marika Andersen, rådgiver i Bellona Europa, +32 475 80 74 83