Nyheter

Dette må løses umiddelbart!

<small>Christian Eriksen, fagsjef i Bellona.  ©Fredrik Naumann/Felix Features</small>
Christian Eriksen, fagsjef i Bellona. ©Fredrik Naumann/Felix Features

Publiseringsdato: 16. april, 2021

Den nye handelsavtalen mellom Storbritannia og EU innebærer at batterier produsert i Norge vil ilegges 10 prosent toll i EU og Storbritannia fra januar 2027. -Dette må Erna Solberg og hennes kollegaer i regjeringen løse umiddelbart, sier fagsjef Christian Eriksen i Bellona.

Handelsavtalen mellom Storbritannia og EU etter Brexit har egne regler om batterier og elektriske biler, blant annet innebærer avtalen at elbiler med batterier som ikke er produsert i EU eller Storbritannia vil ilegges toll. Slike såkalte opprinnelsesregler vil gi 10 % toll for biler med norske batterier. Dette gjelder biler som produseres i Europa og eksporteres til Storbritnnia, og motsatt.

Det vil i så tilfelle ramme norske batteriprodusenter. En norsk batterisatsning  er avhengig av at vi oppnår konkurransedyktige rammevilkår sammenlignet med andre europeiske battericelleprodusenter. Full tilgang til markedet i EU og Storbritannia er avgjørende for at vi skal klare å bygge en verdikjede for batterier i Norge.

-Toll på norskproduserte batterier strider mot intensjonen i EØS-avtalen. Hvis tollen blir stående er det fare for at det norske batterieventyret strander, og med titusener av arbeidsplasser i fare bør også Arbeiderpartiet og LO på banen, sier Eriksen.

I følge NHO kan den norske batteri- industrien omsette for over 90 milliarder kroner innen 2030 og skape flere tusen arbeidsplasser.

Hvis ikke Norge klarer å endre den nye handelsavtalen mellom EU og Storbritannia, blir elbiler i Europa med norske batterier ekstra dyre og norskproduserte batterier blir dermed lite konkurransedyktige.

-Norge har forutsetningene til å forsyne Europa med batterier med svært lave klimagassutslipp – kanskje til og med negative utslipp, med karbonet lagret gjennom Langskip. Skal vi nå klimamålene trenger vi europeisk samarbeid, ikke tollmurer oss imellom, sier Eriksen og legger til at Bellonas folk i Brussel er på saken.

-Bellona har tatt til orde for en nasjonal batteristrategi. Denne saken viser nettopp behovet for et koordinert arbeid, som sikrer rammebetingelser nasjonalt og internasjonalt for en norsk batteriindustri. Godt å se at næringsminister Iselin Nybø er på ballen, men her kreves handlekraft. Vi risikerer nå at ingen av disse batteriarbeidsplassene havner i Norge, sier Eriksen.