Nyheter

Russisk plutonium klar for verden

Russland skal omgjøre plutonium fra atomvåpen til brensel for atomkraftverk.
Tegning: Krasnoyarsk Centre for non-proliferation.

Publiseringsdato: 6. juni, 2000

Skrevet av: Thomas Nilsen

USA og Russland er enige om å redusere lagrene for våpenplutonium med 34 tonn hver. Nå vil Russland selge deler av sitt plutonium som brensel for atomkraftverk til andre land.

Dagen etter at de to presidentene Vladimir Putin og Bill Clinton undertegnet avtalen om reduksjon av lagrene for våpenplutonium med 34 tonn hver annonserte den russiske atomenergiministeren Yevgeny Adamov at deler av det russiske plutoniumet vil bli solgt som brensel til atomkraftverk i andre land. Plutonium fra gamle russiske atomvåpen kan havne som brensel i sivile atomkraftverk i blant annet Japan.

Dermed er det klart at Russland allerede 24 timer etter at avtalen ble undertegnet vil skape ny hodebry for de amerikanske forhandlerne. Plutonium avtalen har nemlig en klausul som sier at ikke noe av atombrenselet som fremstilles av plutoniumet kan forlate Russland uten USAs skriftlige forhåndsgodkjennelse. Den japanske regjeringen har lenge ytret ønske om å kjøpe såkalt MOX-brensel fra Russland til sine atomkraftverk. MOX-brensel er en blanding av uran og plutonium. Ved bestråling i en reaktor vil en del av våpenplutoniumet (Pu-239) gå over til andre isotoper som ikke kan benyttes til fremstilling av atomvåpen. Men ved reprosessering av det bestrålte brenselet kan fortsatt de gjenværende mengdene av våpenplutonium skilles ut og benyttes til fremstilling av atomvåpen.

MOX-brensel kan bli atomvåpen

Eksport av MOX-brensel til Japan er neppe den mest kontroversielle delen av de russiske eksportplanene. Langt mer problematisk sett med amerikanske øyne er avtalen mellom Russland og Iran om leveranser av atombrensel til tre reaktorer Russland hjelper Iran med å bygge. Hvorvidt Russland og Iran har planer om bruk av MOX-brensel i disse reaktorene er ikke kjent. USA mistenker Iran for å ha planer om utvikling av atomvåpen. Russland har også bilaterale atomavtaler med land som Libya, Egypt og India.

Russiske atomkraftverk

Også russiske atomkraftverk skal i følge Minatom kunne benytte MOX-brensel i fremtiden. Dette gjelder trykkvannsreaktorer av typen VVER-1000 og hurtigformering reaktorer av typen BN-600 og BN-800. Bruk av plutonium i brensel i reaktorer som er konstruert for vanlig uran brensel øker sjansene for dramatiske ulykker, hevder en rekke russiske spesialister og miljøgrupper. Denne uken pågår det en konferanse i Krasnoyarsk i Sibir hvor problemene ved bruk av MOX-brensel diskuteres.

Nytt anlegg må bygges

Russland har i dag to små anlegg for produksjon av MOX-brensel, et i tilknytting til reprosesseringsanlegget i Majak (Paket) og et i byen Ozersk (Granat) noen få kilometer unna. Anleggene har en samlet årlig produksjon på 3 tonn MOX brensel med 20 prosent plutonium. Det russiske sivile atomtilsynet har av sikkerhetsmessige grunner pålagt begge disse anleggene en rekke forbedringer før de får fortsette driften.

34 tonn plutonium

For at Russland skal kunne redusere sitt lager av våpenplutonium med 34 tonn må et nytt anlegg for produksjon av MOX-brensel bygges. Dette er kostnadsberegnet til 1,7 milliarder dollar, og i avtalen mellom Russland og USA forutsettes det at vestlige land skal finansiere anlegget. Anlegget skal i følge avtalen være ferdig innen 2007 og skal ha en kapasitet på 2 tonn plutonium i året.

Det er enda ikke avgjort hvorvidt MOX fabrikken vil bli bygget i Majak eller ved den lukkede atombyen Zheleznogorsk nord for Krasnoyarsk.