Nyheter

Viktig atomavtale undertegnes

Publiseringsdato: 20. mai, 2003

Skrevet av: Nils Bøhmer

I morgen undertegner en rekke land en historisk avtale om skattefritak for atomhjelp til Russland. Avtalen er lenge etterlengtet og vil gi startskuddet til en rekke atomprosjekter på Kola. Miljøstiftelsen Bellona har lenge jobbet aktivt for en slik avtale.

MNEPR

I morgen, onsdag 21. mai, møttes den russiske, svenske og franske utenriksministeren, samt representanter fra Norge, Belgia, Finland, Danmark, Nederland, Storbritannia og EU, i Stockholm for å undertegne Multilateral Nuclear Environmental Programme in the Russian Federation, også kalt MNEPR-avtalen. Denne avtalen vil gi fritak for alle skatter og avgifter på utenlandsk atomhjelp til Russland.

Frem til nå har hvert enkelt land som har ønsket å bidra til å rydde opp i det russiske atomskrotet vært nødt til å undertegne en separat avtale om skattefritak med Russland. Dette har i alle tilfelle vært en langdryg, om ikke umulig, prosess. Ingen land har kunnet sette i gang prosjekter i Russland uten en slik avtale.

På grunn av at det ikke har eksistert en felles skattefritaksavtale for giverlandene har store økonomiske midler stått ubenyttede. Blant annet ble det sommeren 2002 bevilget nærmere 500 millioner kroner (62 millioner €) fra en rekke europeiske land, deriblant Norge og EU.

Disse midlene er tilgjengelige gjennom The Northern Dimension Environmental Partnership (NDEP) som forvaltes av den europeiske banken for gjenreising og utvikling (EBRD). Pengene er øremerket til prosjekter som skal rydde opp i atomavfallet på Kola. Forutsetting for at disse pengene kan brukes er at MNEPR-avtalen er undertegnet.

Morgendagens avtale vil derfor gi startskuddet til en rekke atomprosjekter på Kola. Bellona har sett det som svært viktig at denne avtalen undertegnes. Gjennom vår parlamentariske arbeidsgruppe med medlemmer fra den russiske Duma og Europaparlamentet, har vi gjentatte ganger diskutert problemene som har hindret undertegningen av MNEPR-avtalen. Disse diskusjonene har ført til at MNEPR-avtalen har blitt tatt opp til debatt i blant annet den russiske Duma, som igjen har ført til at samtalene om MNEPR-avtalen har kommet på glid internasjonalt.

Med de stadig flere bilaterale og internasjonale prosjektene som startes, øker behovet for en bedre og mer samlet koordinering av den internasjonale assistansen til Russland. Dette for å sikre en mest mulig effektiv fordeling av tilgjengelige økonomiske midler, samt å få utarbeidet en samlet plan over hvilke prosjekter som må prioriteres. Per i dag finnes ingen slik samlet koordinering, hverken fra giverlandene eller i Russland. Bellona anbefaler at en slik internasjonal koordinering snarest iverksettes.