Nyheter

Bevilgningene til atomsikkerhetstiltak redusert

Publiseringsdato: 1. september, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

Med Bondevik som statsminister har bevilgningene til atomsikkerhetstiltak i Nord-Vest Russland stadig skrumpet inn. –Nå må det bevilges mer penger og settes større krav til hvordan disse brukes, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Må bevilge mer over statsbudsjettet
Når nå regjeringen nå kommer sammen og legger grunnlaget for årets statsbudsjett bør de ha K-159 ulykken i bakhodet, og øke, helst dobble, bevilgningene til atomsikkerhetstiltak i Nord-Vest Russland. Bellona mener det er ikke akseptabelt at vi får ennå et kutt i disse bevilgningene fra regjeringen Bondevik II.

— Vi må nå få en helhetlig plan for dette arbeidet og en økning i bevilgningene over statsbudsjettet slik at atomsikkerhetstiltakene kan skje i trygge former, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Bondevik har kuttet
Da Regjeringen Bondevik I satt ved makta var bevilgningene til dette arbeidet 102 mill NOK. Disse bevilgningene gikk opp til 147 mill NOK under regjeringen Stoltenberg, for så å bli kuttet med 22 millioner da Bondevik II tok over. Det medfører derfor ikke riktighet når statssekretær Kim Traavik i Utenriksdepartementet sier til NRK i dag at bevilgningene til russlandsarbeidet ikke er kuttet. I tillegg har bevilgningssummen de to siste årene vært den samme, nemlig 125 millioner kroner, noe som gjør at det har vært en nominell nedgang fra 2002 til 2003.

Norge må sette krav
Fra 1995 og til i dag er det bevilget ca 845 mill NOK til atomsikkerhetstiltak i Nord-Vest Russland.

Pengene Norge har bevilget skal bl.a. brukes til dekommisjoneringen av to ubåter av Viktor-klassen, og etter det Bellona erfarer ble en av disse slept for opphogging i slutten av juni, og slepemetoden var den samme som ved K-159.

— Norge må ta et større ansvar for at sikkerheten ivaretas når disse båtene skal hogges opp og atombrenselet fjernes, siden det er vi som bidrar med finansieringen til å gjennomføre dette, sier Frederic Hauge. Han oppfordrer norske myndigheter på det sterkeste til ikke å sitte passive og lukke igjen øynene for hvordan pengene vi bidrar med brukes.