Nyheter

Bellonas Sergei Kharitonov informerte den finske riksdagen

Fra februar til august 1996 økte lekasjene ved LNPPs lagringsanlegg fra 12 til 144 liter per dag. Lekasjene ble målt ved hjelp av et vanlig drikkeglass (se bildet).
Foto: Sergei Kharitonov/Bellona

Publiseringsdato: 30. januar, 2004

Skrevet av: Rashid Alimov

Oversatt av: Mette Martinsen

Det finske parlamentet fikk tirsdag besøk av Bellonas kjernefysiske våpendrager Sergei Kharitonov. Anledningen var en rapport Kharitonov har skrevet, og som har fått den finske Strålesikkerhetssentralen, STUK, til nesten å gå ut av sitt gode skinn. Rapporten inneholder nemlig informasjon om at det fra sentralens side foreligger en rekke uaktsomheter angående sikkerhet og korrupsjon.

 

St. Petersburg:

 

 

STUK har gjennom mange år gitt assistanse – og positive sikkerhetsvurderinger – til driften av kjernekraftverket i Leningrad, LNPP, og STUKs direktør Jukka Laaksonen har i intervjuer kommet med sterke reaksjoner på Kharitonovs rapport. Selve rapporten ble presentert av Bellona på en pressekonferanse i St. Petersburg forrige onsdag.

Kharitonov har 27 års erfaring fra LNPP, hvor han arbeidet som sjef for anlegget for lagring av brukt atombrensel fra 1973 og frem til 2000. Han fikk til slutt sparken fordi administrasjonen mislikte sterkt hans utrettelige anstrengelser for å få bragt den ubehagelige sannheten om kjernekraftverket opp i lyset.

I et intervju med den engelskspråklige St. Petersburg Times, sa Laaksonen at STUK, etter at de startet et nært samarbeid med anlegget i 1992, har investert opp imot 7 millioner euro i form av arbeid og sikkerhetsutstyr Han sa videre at STUK aldri har gitt ledelsen kontanter, men at det er brukt ca. 500.000 euro årlig på å installere diverse typer av sikkerhetsutstyr.

«Jeg forstår ikke hvorfor han (Kharitonov) kritiserer oss», sa Laaksonen til avisen. «Vi har aldri vært involvert i forhold som angår LNPPs driftsbevilling, og vi har heller ikke tatt stilling til sikkerheten på selve anlegget.»

–> «Vår interesse ligger i det å ha innflytelse når det gjelder forbedring av sikkerheten, samt samarbeid omkring visse emner av teknisk art der anleggets ledelse mener vi har noe å bidra med, og det er det hele», sa han i intervjuet med St. Petersburg Times. «Og vi er veldig fornøyd med at sikkerheten generelt forbedres, mest takket være anleggsledelsen selv – jeg forstår ikke hvorfor han (Kharitonov) bebreider oss».

«Vi har alltid avslått å ta stilling til hvorvidt man skal drive anlegget eller ikke, og eventuelt for hvor lenge. Det er fullstendig opp til de russiske myndighetene», tilføyde Laaksonen ifølge avisen.

8faf5da2adabb17dfa989667ac86dcb5.jpeg

LNPP i nye vanskeligheter
LNPPs reaktor 1 ble slått av i mai 2000 fordi en bit gummi hadde blitt gjenglemt i brenselskanalen ved en tidligere reparasjon. I oktober samme år ble det oppdaget en lekkasje i en vegg i lagringsanlegget. Bestrålet vann rant ut med en hastighet på 48 liter per dag. Lekkasjen befant seg i den veggen som vender mot Finskebukta, og den radioaktive sammensetningen var den samme som den som ble funnet i lastebassenget. Dette får en til å anta at vannet kom nettopp derfra. Et offisielt dokument fra det russiske helsetilsynet sier at lekkasjen stanset spontant tre dager etter at den hadde blitt oppdaget.

«Men det finnes overhodet ingen mulighet til å få bekreftet informasjonen om en spontan lekkasjestans», sier Kharitonov.

I august 2002 ble reaktor 3 avstengt etter at det ble oppdaget at det hadde blitt installert. 241 foreldede sirkulatorer, som regulerer vannforsyningen til reaktoren

Reaktoren hadde akkurat blitt reparert, og var i ferd med å bli satt i virksomhet igjen. For å skjule sirkulatorenes alder, hadde de ansatte vasket ut strålingen i disse i en kjemisk del av anlegget, en prosess som gjorde sirkulatorene fullstendig ubrukelige. Da anlegget ble gjenåpnet femte august 2002 sviktet de en etter en.

Det viste seg at de nyinnkjøpte sirkulatorene hadde blitt stjålet og solgt til et annet kraftverk. Tyveriet ble etterforsket av politiet.

Mot slutten av 2003 dreide diskusjonen seg over mot LNPPs uforklarlige kommersielle system når det gjaldt å kjøpe reaktorutstyr. I ett tilfelle fra slutten av 2003, dreide det seg om såkalte servo-drivverk anskaffet via en mellommann til priser fem ganger så høye som normalt. De samme delene ble senere stjålet fra kraftverket.

Omfanget av den finske finansieringen
Samarbeidsprogrammet for oppgradering av sikkerheten ved LNPP har blitt fullfinansiert via det finske statsbudsjettet siden 1992.

Bare i 2000 leverte STUK materialer og utstyr for over $150.000 til LNPP. Totalt ga internasjonale organisasjoner utstyr for $1,6 mrd dette året, hvorav det finske bidraget utgjorde ni prosent av donasjonene.

I de første åtte månedene av 2001 bidro STUK med materiell til en verdi av $75.000 for å hjelpe LNPP – seks prosent av de i alt $1,6 mrd LNPP mottok i internasjonal bistand.

Rashid Alimov rapporterte fra Moskva og Charles Digges fra Oslo