Nyheter

Leningrad Atomkraftverk

Leningrad atomkraftverk
Thomas Nilsen/Bellona

Publiseringsdato: 21. mars, 2006

Leningrad Atomkraftverk har fire reaktorer av typen RBMK-1000 i drift. Atomkraftverket ligger i den lukkede byen Sosnovy Bor, 80 kilometer vest for St. Petersburg. Det finnes planer om å bygge flere nye atomreaktorer ved verket.

Det er 7.000 ansatte ved Leningrad Atomkraftverk, som produserer vel 50 prosent av elektrisiteten i St. Petersburg-regionen. 25 prosent av elektrisiteten som produseres blir eksportert til Finland. I 2004 ble det produsert vel 25 TWt ved Leningrad atomkraftverk. Leningrad Atomkraftverk var det første i Sovjetunionen som tok i bruk sivile RBMK-reaktorer (Tsjernobyl-type).

Reaktorer
RBMK-1000 er vannkjølte og grafitt-modererte reaktorer som bruker termiske nøytroner. RBMK er en forkortelse for Reaktor bolshoj moshchnostij kanalnij (høy-effekts kanal-reaktor). Hver reaktor har en kapasitet på 1000 MW. De regnes som de mest usikre i verden, både på grunn av tekniske svakheter, og fordi grafitten i reaktorkjernen er brennbar.

Reaktorene er 7 meter høye og har en diameter på 11,8 meter. Hver reaktor har 1661 brenselselementer, som består av 18 brenselspinner med en anrikning på 2,4 prosent 235U. Til hver reaktor er det to turbiner og to turbogeneratorer med en effekt på 500 MW.

Konstruksjonen av den første reaktoren startet i 1967 og denne ble satt i drift i 1973. Reaktor nr. 2 ble satt i drift i 1975. De to nyeste reaktorene, som ble satt i drift i 1979 og 1981, er andre generasjons RBMK-1000 reaktorer.

De to eldste reaktorene skulle vært tatt ut av drift i 2003 og 2005, men fikk forlenget levetiden til henholdsvis 2018 og 2020 av russiske myndigheter.

Planlagte nye reaktorer
Arbeidet med å klargjøre tomten for to nye reaktorer har startet like ved dagens reaktorer. De nye reaktorene vil trolig bli av typen VVER-1500, som siste utgave av de russiske trykkvannsreaktorene. Målet er at disse to reaktorene skal kunne settes i drift innen de to eldste av dagens reaktorer stenges, men finansieringsproblemer gjør at det ikke er tatt noen endelig beslutning om byggestart.

Vestlig sikkerhetshjelp
På grunn av frykten for en større ulykke ved Leningrad Atomkraftverk har det blitt satt i gang en rekke prosjekter for oppgradering av sikkerheten. Særlig har EU, Finland og Sverige vært aktive med investeringer i sikkerhetsutstyr. Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) mener at RBMK-reaktorene bør stenges ned, og at de internasjonale sikkerhetsinvesteringene bare må sees på som midlertidige tiltak i mellomtiden.

bodytextimage_brukt-atombr.-Leningrad.jpg Photo: Green World Association

Forsøksreaktorer
I tillegg til de fire reaktorene ved Leningrad Atomkraftverk har Forskningsinstituttet for Atomenergi (NITI) tre forsøksreaktorer i drift i Sosnovy Bor, noen hundre meter fra selve atomkraft­ verket. En fjerde forsøksreaktor er under bygging. Reaktorene er landbaserte ubåtreaktorer og hovedfor­målet er trolig å forske på ny teknologi for bruk i ubåter, samt trening av ubåtmannskaper. Det fore­ligger svært liten informasjon om disse reaktorene.

Arbeidskonflikter og sosiale forhold
I siste halvdel av 1990-tallet var det flere større arbeidskonflikter ved Leningrad Atomkraftverk. Manglende betaling for strømmen som ble levert medførte at ledelsen ved atomkraftverket ikke kunne utbetale lønn til de ansatte i perioder på flere måneder. Arbeidskonflikten toppet seg i desember 1996 da et titalls operatører gikk til sultestreik og flere hundre andre truet med å okkupere den ene reaktorbygningen. Arbeidskonfliktene medførte at direktøren ved atomkraftverket måtte gå av etter krav fra fagforeningen.
Selv om Sosnovy Bor fremdeles er en stengt by, har den mistet mange av privilegiene fra Sovjet-tiden. De sosiale forholdene har på få år blitt svært dårlige. Bevilgninger til sykehus, pensjonister, uføre og ulike miljøtiltak har stanset helt. Atomindustrien er eneste arbeidsgiver i byen, og derfor støttes forslagene om nybygging av atomreaktorer av innbyggerne.