Nyheter

Økende frykt for kjernekraftulykker

Chernobyl
Igor Kudrik

Publiseringsdato: 22. februar, 2007

Skrevet av: Ola Innset

En ny undersøkelse viser at sju av ti nordmenn mener det er sannsynlig med en stor kjernekraftulykke i Norges nærområder de neste fem til ti årene. – Frykten er reell, sier Bellonas Nils Bøhmer.

– Det er alltid fare forbundet med kjernekraft, sier Bellonas Nils Bøhmer.

– Det er derfor Bellona mener klimaproblemene løses best ved satsing på fornybar energi, energieffektivisering og CO2-håndtering. Ikke ved å bygge thoriumkraftverk, sier han.

Barometer

Vinsand AS og Norsk Respons har på oppdrag fra Statens Strålevern utarbeidet et strålevernbarometer, og funnene er oppsiktsvekkende.

Så mange som 70 prosent av de spurte mener altså at det er sannsynlig at det vil skje en stor kjernekraftulykke i Norges nærområder de neste fem til ti årene. Dette er en vurdering som langt på vei deles av atomfysiker Nils Bøhmer i Bellona:

– Vi kan aldri stole 100 prosent på atomkraft. Dette gjelder i like stor grad for plutoniumdrevne reaktorer som for thoriumdrevne, sier han.

– Det vil alltid finnes muligheter for menneskelige feil. Det så vi senest med nestenulykken ved Forsberg i Sverige forrige sommer. Avanserte overvåkingssystemer kan til og med gjøre faren større, fordi folk slapper mer av, mener Nils Bøhmer.

Troverdighetsproblem

Undersøkelsen avdekket også at Statens Strålevern har et troverdighetsproblem. Kun 25 prosent av de spurte oppgir at de ville stolt mest på norske myndigheter ved en stor ulykke. Færre en både forskningsmiljøer og miljøvernorganisasjoner som Bellona.

– Tillit er ikke noe man får bare fordi man heter noe med ”Staten” i, tillit må bygges opp, sier Nils Bøhmer, som tidligere har kritisert Statens strålevern for ikke å ha vist seg som et tydelig og uavhengig tilsynsorgan.

– Strålevernet må være tydelige og klare, og tørre å være kritiske, sier han.