Nyheter

Skadeskutt russisk miljølovgivning

Rashid Alimov / Bellona

Publiseringsdato: 22. mars, 2007

Skrevet av: Ola Innset

Nye endringer i russisk miljøvernlovgivning fratar folk og organisasjoner muligheten til å bli hørt i viktige miljøsaker.

– Folk har ingen økologiske rettigheter lenger, sa Olga Krivonos fra ERC Bellona St. Petersburg under et seminar om russisk miljøvernlovgivning i Oslo i går. Seminaret ble arrangert av Bellona i forbindelse med en seminarrekke om Russland, Krivonos er jurist og Bellonas fremste spesialist på miljøvernlovgivning i Russland.

Utvannet lov

ERC står for Environmental Rights Center og helt siden den berømte Niktin-saken i 1996 har Bellona hatt fokus på å bruke den russiske lovgivningen som et verktøy til å oppnå miljøvennlige resultater.

Men etter flere lovendringer vedtatt av den russiske Dumaen den siste tiden, er miljøvernlovgivningen i ferd med å vannes ut.

Miljøekspertiseloven ble vedtatt i 1995 og har vært svært viktig for å sikre at miljøet blir tatt hensyn til ved store utbygginger av for eksempel atomkraftverk og oljefelt. Lovpålagte offentlige høringer og uavhengige miljøvurderinger var viktige deler av bestemmelsene som sikret at uavhengige organisasjoner og folk flest fikk uttale seg om viktige miljøinngrep.

Bare til pynt

– Denne loven er nå ikke annet enn en ”menneskerettighetsdekorasjon”, sier Krivonos i et intervju med Bellona Web.

– I det nye systemet skal man ikke lenger bry seg om høringer, men sammenligne prosjektdokumentasjon med tekniske forskrifter. Forskrifter som ikke eksisterer! Det foreligger riktignok en kladd, men det naturlige ville jo vært å vedta forskriftene først for så å eventuelt endre loven, sier Krivonos.

– Tidligere hadde høringer en offisiell status, men nå kan lovgiverne selv velge om de

bodytextimage_IMG_2654.JPG Photo: Rashid Alimov / Bellona

vil ta hensyn til dem, sier hun og forteller om høringen i anledning planene om et nytt atomkraftverk utenfor St. Petersburg:

– Lokalbefolkningen møtte opp i stort antall, men ble nektet adgang til høringen. I løpet av den tre timer lange høringen fikk kun tre miljøvernere komme til orde, blant annet ble Alexander Nikitin systematisk oversett av ordstyreren.

Gir seg ikke

– Hvis vi aksepterer det nye systemet mister vi en veldig viktig kanal for påvirkning, sier Krivonos.

– Vår oppgave nå er derfor å anke lovendringen til rettssystemet og prøve å få den forandret. Vi vil også jobbe hardt for å informere folk gjennom media om hva dette faktisk innebærer.

– Dette fratar vanlige folk deres rettigheter, og det er derfor grunnlovsstridig, avslutter Krivonos.