Nyheter

Grønt lys for russisk vindmøllepark

Dirk Ingo Frank

Publiseringsdato: 17. oktober, 2008

Skrevet av: Anna Kireeva

Oversatt av: Michele Hege Grønbech

Myndigheter i Murmansk har vedtatt en intensjonsavtale for bygging av vindmølleparker på Kolahalvøya. Bellona håper atomkraft kan byttes ut med fornybar energi.

Vindmølleparken på Kola-halvøya vil bli den største i Russland, ifølge administrerende direktør i Windlife Arctic Power, Grigory Dmitriev.

– Prosjektet ble utarbeidet i 2001, men dessverre støttet ikke energilovgivningen i Russland en utvikling av «ren energi» på den tiden, sier Paul Logchies, grunnleggeren av det russiske selskapet Windlife Arctic Power.

Møtes i Murmansk

Windlife Arctic Power er utbygger av vindmølleprosjektet i Murmansk-regionen. 51 prosent av selskapet eies av det nederlandske Windlife Energi BP.

21.-22. oktober. arrangerer Bellona en konferanse i Murmansk om muligheter for fornybar energi i Nordvest-Russland, Her skal både Logchies og Dmitriev delta.

Forumet er en møteplass for dialog og samarbeid på tvers av grenser, og en pådriver for utvikling av fornybare energiressurser i Nordvest-Russland.

Gledelig utvikling

Bellona har i årevis jobbet mot farlig atomavfall i Nordvest-Russland, og ser med glede på denne utviklingen.

– Fornybar energi kan og bør bli et alternativ til atomkraft og fossilt brensel i Nordvest-Russland, sier Nina Lesikhina, prosjektkoordinator for energi i Bellona Murmansk.

200 MW

Den første fasen av vindmølleparken kommer på kysten i nærheten av Teriberka og Tumanny. Totaleffekten av vindkraften blir 200 MW. Beliggenheten er valgt ut fra vindens potensial, målt over mange år av Kola vitenskapssenter.

Byggingen av vindmølleparken på Kola-halvøya kan begynne allerede sommeren 2009, og montering av selve vindmøllene ett år senere. Det er forventet at vindparken vil operere med 50 prosent av designkapasitet i 2011, og med 100 prosent ved utgangen av 2013.

Samlet finansiering er om lag 300 millioner euro.

For presse: Kontaktperson i denne saken: Tone Foss Aspevoll, informasjonsrådgiver i Bellona: 91 72 02 67