Nyheter

Russland struper Støres prestisjeprosjekt

Publiseringsdato: 19. januar, 2010

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

I 2008 ble et Statoil-finansiert oljevernlaboratorium i Murmansk åpnet av Jonas Gahr Støre. Nå er de økonomiske overføringene til laboratoriet stanset av russiske myndigheter.

Oljevernlaboratoriet ved Murmansk Centre for Standardization, Metrology and Certification på Kolahalvøya ble åpnet av Norges utenriksminister Jonas Gahr Støre og hans russiske kollega Sergei Lavrov i juni 2008.

Laboratoriet skulle samle inn, analysere og lagre prøver fra all olje som er lastet for eksport i Murmansk. Forskningen skal gjøre det lettere å sette i verk effektive tiltak for opprydning ved oljeutslipp i de værharde områdene.

Penger fra Statoil

Opprettelsen av senteret ble finansiert av Statoil. Avtalen var at Russland selv skulle drive senteret videre.

I forrige uke fikk Bellona Murmansk et rop om hjelp fra ledelsen ved oljelaboratoriet. De har ingen penger til videre drift. I tillegg tar de russiske oljeselskapene seg betalt for oljeprøvene som skal brukes i forskningen der. Dette økonomiske strupetaket setter senteret i en umulig situasjon, og nedleggelse er ikke langt unna.

Nina Lesikhina, energikoordinator ved Bellona Murmansk er svært opprørt over russiske myndigheters håndtering av situasjonen.

– Dette er bare enda et eksempel på at miljøhensyn ignoreres i Russland. Vi appellerer nå til en rekke russiske ministre, i tillegg til regionale myndigheter om en snarlig løsning av situasjonen, sier Lesikhina.

– Dette er nok et eksempel som viser at alle gode intensjoner er til stede, men oppfølgingen fra Russisk side er langt i fra god nok, sier Kristin Jørgensen, leder for Russlandsavdeligen i Bellona.

Har sendt brev

Bellona Murmansk har sammen med WWF, ungdomsorganisasjonen PiM og Gaya Apatity i Murmansk sendt brev til blant annet Russlands energiminister og regionale myndigheter med krav om at de sørger for at driften ved laboratoriet fortsetter (se i margen til høyre for å lese brevet).

Brevet fra Bellona Murmansk vil også bli sendt i kopi til Statoil og utenriksminister Støre.