Nyheter

Russland struper Støres prestisjeprosjekt

Publiseringsdato: 19. januar, 2010

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

Oljevernlaboratoriet ved Murmansk Centre for Standardization, Metrology and Certification på Kolahalvøya ble åpnet av Norges utenriksminister Jonas Gahr Støre og hans russiske kollega Sergei Lavrov i juni 2008.

Laboratoriet skulle samle inn, analysere og lagre prøver fra all olje som er lastet for eksport i Murmansk. Forskningen skal gjøre det lettere å sette i verk effektive tiltak for opprydning ved oljeutslipp i de værharde områdene.

Penger fra Statoil

Opprettelsen av senteret ble finansiert av Statoil. Avtalen var at Russland selv skulle drive senteret videre.

I forrige uke fikk Bellona Murmansk et rop om hjelp fra ledelsen ved oljelaboratoriet. De har ingen penger til videre drift. I tillegg tar de russiske oljeselskapene seg betalt for oljeprøvene som skal brukes i forskningen der. Dette økonomiske strupetaket setter senteret i en umulig situasjon, og nedleggelse er ikke langt unna.

Nina Lesikhina, energikoordinator ved Bellona Murmansk er svært opprørt over russiske myndigheters håndtering av situasjonen.

– Dette er bare enda et eksempel på at miljøhensyn ignoreres i Russland. Vi appellerer nå til en rekke russiske ministre, i tillegg til regionale myndigheter om en snarlig løsning av situasjonen, sier Lesikhina.

– Dette er nok et eksempel som viser at alle gode intensjoner er til stede, men oppfølgingen fra Russisk side er langt i fra god nok, sier Kristin Jørgensen, leder for Russlandsavdeligen i Bellona.

Har sendt brev

Bellona Murmansk har sammen med WWF, ungdomsorganisasjonen PiM og Gaya Apatity i Murmansk sendt brev til blant annet Russlands energiminister og regionale myndigheter med krav om at de sørger for at driften ved laboratoriet fortsetter (se i margen til høyre for å lese brevet).

Brevet fra Bellona Murmansk vil også bli sendt i kopi til Statoil og utenriksminister Støre.