Nyheter

Uakseptabelt å sende atomavfall til Russland

Nils Bøhmer, atomfysiker og daglig leder i Bellona.
(foto: tone foss aspevoll/bellona)

Publiseringsdato: 3. februar, 2010

Skrevet av: Ola Innset

Radioaktivt avfall fra norske forskningsreaktorer foreslås sendt til Russland i en ny rapport bestilt av Nærings- og Handelsdepartementet. – Uakseptabelt, mener Bellona.

Atomavfall fra de to norske forskningsreaktorene i Halden og på Kjeller behøver et nytt mellomlager, og Nærings- og Handelsdepartementet har nedsatt et teknisk utvalg til å se på mulighetene. De foreslår blant annet å sende avfallet til Mayak-anlegget i Sørvest-Russland.

– Det vil være totalt uforsvarlig å sende norsk atomavfall til Mayak i Russland, sier Nils Bøhmer, atomfysiker i Bellona.

Avgjør skjebnen til avfallet

Bøhmer er medlem av Fase 2-utvalget, som på bakgrunn av rapporten fra teknisk utvalg skal avgjøre skjebnen til det norske atomavfallet.

– Vi er i mot at Norge produserer atomavfall i utgangspunktet, men nå eksisterer nå en gang dette avfallet, og da er vi opptatt av at det tas hånd om på best mulig måte, sier Bøhmer.

Ikke Sellafield

Teknisk utvalg har konkludert med at videre mellomlagring og dermed utsettelse av problemet ikke er ønskelig, og anbefaler at avfallet blir reprossessert i utlandet, så det kan lagres i en mer stabil form enn slik det opptrer i dag.

Det finnes tre steder i verden hvor dette kan gjøres: La Hague i Frankrike, Mayak i Russland, og Sellafield i England. Nærings- og Handelsdepartementet har bedt utvalget om å se bort i fra Sellafield av politiske årsaker, og dermed har utvalget utredet mulighetene i La Hague og Mayak.

Dette får Bellonas atomfysiker Nils Bøhmer til å se rødt:

– Dersom Sellafield anses som uegnet, så er det ingen tvil om at Mayak også er det. Vi vet at det er store utslipp forbundet med reprossesseringen i Mayak, og de har også store utfordringer med eksisterende avfall, sier han

Naivt om Russland

Bøhmer mener at det tekniske utvalget har vært naive når de har gjort rene tekniske vurderinger av Mayak-anlegget basert på forsikringer fra russisk side.

– Det står blant annet at de skal opprette et fond for miljøopprydding i området, men i et så korrupt land som Russland er det ytterst tvilsomt om de pengene noen gang kommer fram dit de skal, sier Bøhmer.

Etisk ansvar

Han er også er kritisk til at det åpnes for permanent håndtering av avfallet i Russland.

– Det vil være totalt uakseptabelt. Dette er norsk avfall, og det er vår etiske plikt å ta hånd om det i Norge.

 

Pressekontakter i denne saken:
Nils Bøhmer, daglig leder og atomfysiker i Bellona: 900 37 517,
nils@bellona.no
Tone Foss Aspevoll, informasjonsansvarlig i Bellona: 91 72 02 67,
tone@bellona.no