Nyheter

Miljøvennlig russisk energiforum

(Foto: Wikimedia Commons)

Publiseringsdato: 16. mars, 2010

Skrevet av: Ola Innset

Bellonas Nordvestrussiske forum for fornybar energi ble i dag avholdt via videokonferanse slik at deltakere fra flere land kunne være med uten å måtte fly. Temaet for møtet var bioenergi.

Som alle Bellonas aktiviteter er det Nordvestrussiske energiforumet satt i gang for å fremme miljøvennlige løsninger. Dagens energiforum var imidlertid også miljøvennlig i seg selv, i og med at møtedeltakere fra både Russland, Norge, Irland og Danmark møttes til diskusjon uten at en eneste flyreise ble gjennomført.

Stor interesse

Temaet for dagens videobaserte energiforum var bioenergi, og deltakerne inkluderte både næringsliv, forskere og politikere fra flere land. De som ikke hadde anledning til å komme til et av Bellonas kontorer i Murmansk, St. Petersburg eller Oslo logget seg på møtet via internett.

– Det er åpenbart stor interesse får å opprette kontakt med russere innen bioenergi, men å reise til Russland er både dyrt og vanskelig på grunn av visumplikten. Her kan Bellona bidra med både nettverk og miljøvennlig teknologi, sier Anne-Gry Rønningen i Bellonas Russlandsavdeling.

Kunnskapsdeling

På programmet stod kunnskapsdeling og diskusjon. Blant annet forsøkte Dr. Olga Rakijova, National Bio Energy Union å komme til bunns i hvorfor Russland, som er verdens tredje største energiforbruker, og har nesten en fjerdedel av all verdens skog, fortsatt nesten ikke har produksjon av bioenergi.

Cato Kjølstad fra Norsk Bioenergiforening delte erfaringer med sine russiske kolleger, og fortalteblant annet om hvordan norsk bioenergibransje driver lobbyvirksomhet overfor beslutningstakere.

Konstruktiv diskusjon

– Vi hadde en god og konstruktiv diskusjon mot slutten, og norske aktører hadde mange råd å gi til sine russiske kolleger, sier Rønningen.

– Det var en sammensatt gruppe, og ved senere anledninger vil vi kanskje vurdere å dele opp i mer spesialiserte grupper for å komme enda lenger, legger hun til.

Alternativer til atomkraft

Bellona har jobbet aktivt med utfordringer knyttet til atomenergi i Nordvest-Russland i nesten 20 år.  De siste årene har Bellona imidlertid også begynt å fokusere på alternativene, og Bellonas Nordvestrussiske forum for fornybar energi har siden 2008 vært en møteplass for dialog og samarbeid på tvers av grenser, og en pådriver for utvikling av fornybare energiressurser i Nordvest-Russland.