Nyheter

– Russland går baklengs

Aleksandr Nikitin (t.h.) og Alexey Jablokov under Nikitinsymposiet i Oslo 16. juni 2010.
Foto: Ruth Astrid L. Sæter

Publiseringsdato: 16. juni, 2010

Skrevet av: Ruth Astrid Sæter

– Russland har gått på veien mot demokrati, men de siste 6-7 årene har landet snudd og begynt å gå feil vei, sa Yuri Schmidt, advokaten som forsvarte og fikk frikjent Aleksandr Nikitin i 2000.

Historiens første Nikitin-symposium ble arrangert på Litteraturhuset i Oslo i dag, med utgangspunkt i Nikitin-saken. Den vakte stor oppmerksomhet på midten og slutten av 90-tallet – og har hatt stor betydning for Bellonas Russlands-arbeid.

Aleksandr Nikitin, en tidligere ubåtkaptein og atominspektør, bisto Bellona med å kartlegge radioaktiv forurensning fra den russiske nordflåten i Murmanskregionen, like ved den norske grensen.

FSB, den russiske etterretningstjenesten, arresterte og anklaget Nikitin for spionasje og høyforræderi. Han ble, etter fem års kamp, frikjent av russisk høyesterett.

– FSB motarbeider demokratiet

Yuri Schmidt var en av Nikitins advokater – og forsvarer i dag Mikhail Khodorkovsky, den tidligere mangemillionæren og eier av Yokos Oil, tiltalt for underslag og svindel. Schmidt var forhindret fra å delta på dagens symposium, men gjennom en videooverføring presenterte han sin oppfatning av Nikitin-saken.

bodytextimage_Symp1606Disk.JPG Photo: Foto: Ruth Astrid L. Sæter

Schmidt er ikke i tvil om at FSB brukte Nikitin som en fanesak for å sikre og rettferdiggjøre sin egen eksistens.

– Gjennom hele Sovjetunionens tid og den første tiden etter unionens fall, er Nikitin den eneste som er blitt frikjent for en forræderi- og spionasjetiltale, sa Schmidt i sin presentasjon.

Han mente hele FSBs aksjon mot Nikitin var en provokasjon:

– Vi mener at de startet overvåkingen av Nikitin og Bellona tidlig, men at de bevisst ventet til at rapporten til Bellona ble offentliggjort – for så å kunne hevde at de hadde avslørt et spionrede.

– FSB motarbeidet bevisst russiske myndigheters arbeid for å myke opp forholdet til nabolandene sine, særlig NATO-naboene. FSB jobbet mot russisk demokrati, sa Schmidt.

Korrupsjon og kollaps

Den frittalende advokaten er ikke særlig optimistisk med tanke på at en tidligere FSB-sjef – Vladimir Putin – ser ut til å sitte med all makt i Russland.

– Pressefriheten er ikke-eksisterende. Det er ingen frie valg, ingen frie politiske partier lenger – og heller ikke lov til å gjennomføre politiske demonstrasjoner. Putin har bygget en vertikal maktstruktur. Nå risikerer vi en fullstendig kollaps av både økonomi og byråkrati på grunn av korrupsjon, sa Schmidt – som likevel tillot seg en viss optimisme på slutten av sitt foredrag:

– Paradoksalt nok – jo raskere det russiske folk innser hvilken vei vi går, desto raskere vil vi greie å få i gang en forbedring av systemet.

bodytextimage_NikitinBrev.JPG Photo: Foto: Ruth Astrid L. Sæter

Nikitin-saken vekket norske medier

NRKs Gro Holm, som fulgte Nikitin-saken tett som Russlandskorrespondent på 90-tallet, mente Nikitin-saken ble en vekker for norske medier.

– Da Nikitin-saken kom, var vi her i Norge fortsatt euforiske over det ferske samarbeidet som var blitt innledet mellom Norge og Russland. Den kalde krigen var glemt, og Russland var ikke lenger en trussel. Så kom Bellona med sin rapport om radioaktiv forurensning fra nordflåten og Aleksandr Nikitin ble fengslet. Plutselig husket vi hvor nærme Russlands atomubåtflåte var – kun kilometer fra den norske grensen, sa Gro Holm under sitt foredrag. Hun kommenterte også at ingenting er endret i Russland selv om Nikitin ble frikjent:

– Vi vet at arbeidsforholdene for både NGO-er, journalister og advokater er blitt forverret. Og miljøsaker er fortsatt ingen prioritet i Russland, sa Holm.

bodytextimage_Shmidt-small.jpg