Nyheter

Flytende atomkraftverk snart en realitet

Flytende atomkraftverk (Ingress image)
Slik kan de flytende atomkraftverkene i Russland bli seende ut.

Publiseringsdato: 5. juli, 2010

Skrevet av: Ruth Astrid Sæter

Etter planen skal det flytende atomkraftverket settes i regulær drift i 2012 – og skal fram til da gjennomgå en rekke tester og utprøvinger.

Når alt er klart, skal det flytende verket taues gjennom Finskebukta og Østersjøen og deretter langs hele norskekysten før det når sitt bestemmelsessted i Sibir.

Atomkraft til Shtokman?

– Russerne planlegger å ta kraftverket i bruk i petroleumsindustrien i nordområdene, og dette første anlegget skal til Yakutsk i Sibir. Ifølge russiske kilder er det planlagt flere flytende atomkraftverk, som etter hvert skal brukes som energiforsyning til Sthokmanfeltet, hvor Statoil har eiendeler, forteller Aleksandr Nikitin.

bodytextimage_IMG_1510.jpg Photo: Jo Straube

Han er meget bekymret over at russerne er kommet så langt i arbeidet med flytende atomkraftverk – fordi driften av slike verk vil være svært risikabel:

Risikabel drift

– Bruk av atomkraft generelt innebærer en rekke risikofaktorer. Når man i tillegg skal gjøre kraftverket flytende, kommer enda flere faktorer inn i bildet: vær og vind, naturkatastrofer, stor avstand til land og sikring av flyteevne.

Naturen i nordområdene er svært sårbar, og vedlikehold og krisehåndtering blir en stor utfordring. Vi frykter også at slike flytende installasjoner vil være et yndet mål for terrorister og pirater, sier Nikitin.

Han mener at historien bekrefter den store risikoen: – Vi bør også ta inn over oss at båter med atomkraft ikke har vært særlig vellykket, ingen andre atominstallasjoner har en så hyppig ulykkesfrekvens. Selvfølgelig vil historien gjenta seg, mener han.