Nyheter

Bellona på offisielt besøk

Ny oljeterminal skal stå klar utenfor Murmansk i 2007.
Foto: Thomas Nilsen

Publiseringsdato: 5. november, 2010

Skrevet av: Ruth Astrid Sæter

Til uken er Bellona-leder Frederic Hauge gjest hos parlamentet i Murmansk. – Det er første gang vi har hørt om at et russisk parlament inviterer en NGO på offisielt besøk, sier Kristin V. Jørgensen, leder av Bellonas Russland-avdeling.

Jevgenij Nikora, speaker i Murmansk-parlamentet, hørte Frederic Hauge holde en tale under den niende «Conference of Arctic parlamentarians» i Brussel i september – og kort tid etter ble Bellona-lederen invitert på offisielt besøk til Murmansk.

Tirsdag 9. november er Hauge parlamentets offisielle gjest, og miljøutfordringene i nordområdene står på agendaen.

Gylden mulighet

– Bellona ser dette som en gylden mulighet til å sette viktige saker på dagsordenen – miljø, atomsikkerhet, energiutfordringer og miljørettigheter. Her får vi en unik anledning til å diskutere disse sakene på høyt politisk nivå, sier Kristin V. Jørgensen, som samtidig lurer på om dette er et uttrykk for at Russland endelig begynner å ta miljøproblemene på alvor.

– Vi opplever at Frederic Hauges besøk er utrolig viktig for NGOers status generelt i Russland og for Bellona Murmansks rolle i regionen spesielt. Vi vil nå få en viktigere posisjon og muligheter til å samarbeide med myndigheter på en mer konstruktiv og hensiktsmessig måte, sier Jørgensen.

Tett program

Frederic Hauge reiser til Russland mandag 8., og har et tett program fra ankomst til avreise onsdag 10. november. Tirsdag 9. skal han ha et eget møte med Nikora, før han møter flere politikere til en rundebordskonferanse om atomsikkerhet og industriell aktivitet i Arktis.

Onsdag 10. holder Hauge et foredrag om fornybar energi for studentene ved Murmansk Humanitarian institute. Det blir i tillegg satt av tid til en rekke intervjuer i russiske medier, samt et treff med norske forretningsfolk i Murmansk.