Nyheter

Russisk NGO-lov trer i kraft i dag

demotix.com

Publiseringsdato: 21. november, 2012

En ny lov krever at alle NGO-er som får økonomisk støtte utenfor Russland – for eksempel Bellona – må registrere seg som «utenlandske agenter». De fleste organisasjonene velger å boikotte kravet.

Bellonas avdelinger i Russland har lenge motarbeidet loven, som er et alvorlig hinder for sivilsamfunnets arbeid for miljø og menneskerettigheter.

Begrepet «utenlandske agenter» er et begrep som kan knyttes til Stalin-æraen i russisk historie. Nå krevet loven at organisasjonene også må merke nettsider og annet med dette stempelet.

Samtidig som loven ble godkjent, innførte russiske myndigheter også en rekke andre tiltak som begrenser sivile rettigheter.

Les hele sakenwww.bellona.org