Nyheter

Russisk NGO-lov trer i kraft i dag

arrests (Ingress image)

Publiseringsdato: 21. november, 2012

Bellonas avdelinger i Russland har lenge motarbeidet loven, som er et alvorlig hinder for sivilsamfunnets arbeid for miljø og menneskerettigheter.

Begrepet «utenlandske agenter» er et begrep som kan knyttes til Stalin-æraen i russisk historie. Nå krevet loven at organisasjonene også må merke nettsider og annet med dette stempelet.

Samtidig som loven ble godkjent, innførte russiske myndigheter også en rekke andre tiltak som begrenser sivile rettigheter.

Les hele sakenwww.bellona.org