Russland avslutter « Nunn-Lugar »-samarbeid med USA

NilsBøhmer_4 Nils Bøhmer Credit: Daniel Sannum Lauten

I sentrum av det nå avsluttede sikkerhetsprogrammet står Cooperative Threat Reduction (CTR) Program, også kalt «Nunn-Lugar» etter de to tidligere senatorene Sam Nunn og Richard Lugar, som forhandlet fram samarbeidet i 1991. Duoen har flere ganger vært blant de aller største favorittene til Nobels Fredspris og Bellona jobbet tett med de to senatorene på 90-tallet.

Programmet har beviselig eliminert blant annet usikret radioaktivt materiale i Russland gjennom flere tiår, og Bellona synes det er triste nyheter som nå kommer fra USA. At Putin nå velger å stenge denne døren kan settes i sammenheng med den russiske presidentens pågående retrett fra all vestlig innflytelse.

-Dette internasjonale samarbeidsprogrammet har vært en stor suksess og har sikret store mengder radioaktivt materiale i Russland, sier Bellonas daglige leder og atomfysiker, Nils Bøhmer.

Han understreker imidlertid at det fortsatt er et sterkt behov for at innsatsen på dette området fortsetter, til tross for at Nunn-Lugar-programmet nå er avsluttet.

-Det må være et konstant fokus de neste tiårene på sikring av den store mengden usikret radioaktivt material i Russland, og dette må Norge også jobbe for, sier Bøhmer.

-Selv om Russland har kommet et stykke på veien, er det fortsatt et meget sterkt behov for internasjonal assistanse til dette arbeidet. Det er synd at Nunn Lugar-programmet nå avsluttes, sier Nils Bøhmer.

Les hele saken på våre internasjonale sider.