Nyheter

Ny Bellona-rapport: Russisk industriforurensning i nord øker

Norilsk Nikel
Norilsk Nikel
Bellona

Publiseringsdato: 11. mars, 2015

Bellona er sterkt bekymret for økende industriforurensning på russisk side i Barentsregionen. Behovet for modernisering er prekært.
Olesya Okuneva/ Stylin'CO
Gradislava Potapova Foto: Stylin’CO

En ny Bellona-rapport legges fram på Bellonas kontor i Murmansk, Nordvest-Russland, i dag. Den vil bli presentert for regionale myndigheter, industriaktører, forskere, miljøorganisasjoner, lokale medier og representanter fra Russlands føderale miljømyndigheter.

– Bellona er sterkt bekymret for økende industriforurensning på russisk side i Barentsregionen. Det er et prekært behov for en modernisering av russisk industri i områdene tett inntil norskegrensen i nord, sier Bellonas fagrådgiver Gradislava Potapova.

Bellona har siden 2013 samlet informasjon om industriforurensning fra offisielle russiske kilder og kartlagt de mest forurensende bedriftene i den russiske Barentsregionen.

Les hele rapporten her:

 

– Manglende vilje

– Vi har vært opptatt av å samle statistikk fra offentlige russiske kilder og å navngi de store industriforurenserne i regionen som står for den den verste belastningen på miljøet og menneskers helse, sier Potapova.

Hun trekker særlig frem verdens største nikkelprodusent og en av Russlands mest forurensende bedrifter – Norilsk Nickel – som gjennom sine fabrikker i Monchegorsk og Nikel bidrar til tung industriell forurensning.

Rapporten drøfter videre russisk miljølovgivning knyttet til å redusere industriens miljøkonsekvenser og understreker et prekært behov for å få på plass de beste tilgjengelige teknologier.

Bellona er imidlertid bekymret for gjennomføringsevnen:

– Bellona registrerer manglende vilje fra russiske myndigheter og selskaper på redusere utslippene. Næringsaktører spekulerer i at det billigere å betale bøter og fortsette med forurensningen. Dette må vi få en slutt på, sier Potapova.

 

– Norske myndigheter må kreve tydeligere russiske miljøsvar

Bellona etterlyser nå at norske myndigheter løfter forurensningsutfordringer i norske nærområder på sin agenda, og jobber enda hardere for å få russerne til å ta dette på større alvor.  På 90-tallet gikk denne industriforurensningen i nord utfordringen under kallenavnet «dødsskyene fra Russland».

– Norske myndigheter bør lese Bellonas rapport og kreve tydeligere svar fra Russland på hva de tenker å gjøre med de dokumenterte miljøutfordringene i regionen, sier Potapova.

– Utfordringene her har foreløpig dessverre vært preget av mye snakk og lite action, beklager Bellona-rådgiveren.

Hun er klar på at man samtidig må tilby alternative og bærekraftige alternativer til dagens industrivirksomhet.

– En av Bellonas viktigste oppgaver er å peke på de eksisterende miljøproblemer og presentere våre løsninger. Dagens utfordringer med industriforurensning kan løses,  sier Potapova.

– Vi må jobbe opp nye industrielle muligheter som ivaretar eksisterende arbeidsplasser og som kan bidra til positiv utvikling av lokalsamfunnene her i Nordvest-Russland. Barentsområdet har betydelig potensial når det gjelder miljøriktig næringsvirksomhet knyttet til ren energi, mineraler, skog og biologiske ressurser, avslutter Potapova.

 

For mer informasjon:  

Rådgiver Gradislava Potapova – tlf 46 35 99 12

Fagsjef Hallstein Havåg – tlf 99 45 10 40