Nyheter

Russland: – Forurensningen i nord er Norges skyld!

Bellona-rådgiver Gradislava Potapova.
Bellona-rådgiver Gradislava Potapova.
Olesya Okuneva/ Stylin'CO

Publiseringsdato: 4. mai, 2015

Skrevet av: Ingrid Kristensen Hauge

Viseminister for miljø i Murmansk Fylke, Vladimir Khrutsky, anklager Norge for å være en av de største lokale forurenserne i regionen. - 52% av forurensingen i Murmansk regionen kommer fra Europa, spesielt Norge, uttalte han på et lokalt arrangement i forrige uke.

Bellona har de siste ukene registrert økte forekomster av svovelutslipp fra Russland i grenseområdene i nord. Enkelte målinger fra Russlands statlige meteorologisk institutt nå i april viser at grenseverdier for industriutslipp til luft har vært overskredet 12 ganger.

Russerne selv har nå kommet med en forklaring på dette: Forurensingen er Norges skyld!

-Den stadig økende antivestlige stemningen i Russland – hvor vesten får skylden for det meste – blir mer og mer tydelig også i miljøarbeidet, sier Anna Kireeva fra Bellona.

Bellona jobber blant annet med å overvåke selskapet Kolskaya GMK som driver industrianlegget i byen Nikel i Murmansk fylke, bare fire mil fra Finnmark, og stiller spørsmålstegn til hvorvidt norske myndigheter gjør nok for å forhindre stadige overskridelser fra en av verdens mest forurensende bedrifter.

-Industrigiganten står for 40% av fylkets stramme budsjett. Dessverre ser vi at miljøhensyn ofte blir nedprioritert, særlig under de rådende økonomiske tidene i Russland, sier Kireeva som videre forteller en foruroligende historie fra da Bellona ble invitert til miljøseminar i Murmansk for en uke siden.

Sagaen om hvordan Norge forurenser Russland
Den fort voksende antivestlige stemningen i Russland, hvor Vesten får skylden for tilnærmet alt av internt ubehag og forsømmelser, blir mer og mer tydelig i Bellonas arbeid i Russland. Russiske miljømyndigheter i Murmansk oblast, som er et tungt industrialisert fylke, forklarte på et rundebordseminar i forrige uke den alarmerende miljøsituasjonen i regionen med norsk «eksport» av forurensningen. Norge ble således utpekt som hovedkilden til forurensning i Murmansk fylke. Denne utspekulerte formen for ansvarsavskrivingen er veldig inn for tiden – paradoksalt nok helt i tråd med det russiske ordtaket; «en fisk starter å råtne fra hodet».

Ikke et ord om miljøtilstanden i regionen
Av miljøvernorganisasjoner var det kun Bellona Murmansk som ble invitert til seminaret. Andre tilstedeværende debattanter var blant annet miljøministeriet, miljøtilsynsorganet Rosprirodnadzor, miljøpåtalemyndighet og Institutt for nordisk industriell økologi ved Russlands Vitenskapsakademi. På vegne av regionens industrisektor stilte «Kola GMK» (Norilsk Nikkels datterselskap) og fylkets store metallurgi- og malmprodusent «Olkon» (tilhører gigantkonsernet «Severstal»).

Det mest oppsiktsvekkende med møtet var at miljømyndighetene ikke nevnte selve miljøtilstanden i regionen med ett ord. Taletiden til samtlige ble brukt til å uttrykke mistillit til de «evig misfornøyde» miljøvernorganisasjoner som «bare må rettferdiggjøre sin utenlandske finansiering» (Bellona Murmansk ble tidligere i år utpekt som utenlandsk agent), og til å beskylde de vestlige landene, primært Norge, for forurensningen av Murmansk fylke.

Beklaget at industrigigantene måtte betale for norsk forurensning
I følge Miljøministeriets offisielle rapporter ønsker man en bedre miljøsituasjon i Murmansk fylke. Likevel valgte visemiljøminister Vladimir Khrutsky i sitt møte med fylkets største forurensere å rose bedriftene for både miljøtiltak og deres imponerende bidrag til fylkets budsjettkasse – i stedet for å gi dem en miljøfaktoranalyse for regionen. Til slutt beklaget miljøministeriet at industriaktørene må betale for den negative miljøpåvirkningen – som Norge står for! Hva slags forurensede stoffer det er snakk om, hvilke europeiske virksomheter og bedrifter som beskyldes for forurensningen og eventuelle referanser til vitenskapelige data som kunne bekrefte påstanden ble aldri nevnt.

Bellona erklært som folkefiende
Bellonas ekspert sa seg uenig i denne ensidige og ubegrunnede tilnærmingen og stilte spørsmålstegn ved kvaliteten på seminarets dialog mellom miljømyndighetene, industrisektoren og sivilsamfunnet. For denne «frekkheten» ble Bellona Murmansk, som har drevet omfattende miljøarbeid i regionen i over tjue år, umiddelbart erklært som en folkefiende. Ibsen-klassikeren «lever» således i beste velgående i dagens Russland.

Norilsk Nikkels miljørepresentant fortalte i sitt innlegg at konsernet har gjennomført en egen undersøkelse av de grove bruddene på grenseverdier for svoveldioksid som ble målt i april. Konsernet mener at det ikke gir et korrekt bilde når man sammenligner bedriftens utslipp av svoveldioksid med tilsvarende norske utslipp. Ifølge norsk statistikk, slipper industrikonsernet «Kola GMK» ut fem ganger mer svoveldioksid enn all norsk industri til sammen.

Rundebordseminarets konklusjon var – med unntak av Bellonas representant – enstemmig: Norge er Murmansk fylkes største miljøhodepine.