Nyheter

Russiske myndigheter skjulte uhell ved hviterussisk atomkraftverk

Rosatom

Publiseringsdato: 5. august, 2016

Skrevet av: Charles Digges

Oversatt av: Maya Boutroue Vedeld

30 år har gått siden Tsjernobyl-ulykken, som forgiftet store deler av Hviterussland og nærliggende områder. Nå bygger landet et nytt atomkraftverk sammen med det russiske statseide atomselskapet Rosatom – byggeprosjektet skal allerede være preget av både uhell og hemmelighold, ifølge myndigheter og miljøorganisasjoner fra naboland.

30 år har gått siden Tsjernobyl-ulykken, som forgiftet store deler av Hviterussland og nærliggende områder. Nå bygger landet et nytt atomkraftverk sammen med det russiske statseide atomselskapet Rosatom – byggeprosjektet skal allerede være preget av både uhell og hemmelighold, ifølge myndigheter og miljøorganisasjoner fra naboland.

De siste tre ukene har flere nyhetskilder meldt om et tilfelle der en 330 tonns reaktortank skal ha falt fra to-fire meters høyde i Ostrovets, nordvest i Hviterussland, hvor det er bekreftet at Rosatom bygger et nytt atomanlegg.

Tanken skal ha falt under det som skulle være en øvelse til selve installasjonen, som skulle foregå foran et pressekorps dagen etter.  Russiske og hviterussiske atommyndigheter holdt deretter hendelsen hemmelig i over to uker.

Hemmeligholdet bekymrer Bellonas daglige leder og atomfysiker, Nils Bøhmer:

– Rosatom er involvert i byggingen av en rekke atomkraftverk verden rundt, og jeg frykter at dette eksemplet illustrerer sikkerhetskulturen blant arbeiderne på disse anleggene. Det kan by på utfordringer rundt sikkerheten ved kraftverkene når de blir satt i drift, sier Bøhmer.

Les hele saken her (engelsk).