Nyheter

Forsiktig klimaplan fra Clinton

Publiseringsdato: 23. oktober, 1997

Skrevet av: Roger Grøndalen

USA går inn for at utslippene av klimagasser skal stabiliseres på 1990-nivå innen år 2008-2012. Det svært forsiktige forslaget møter sterk kritikk.

FNs klimapanel mener at utslippene av CO2 må reduseres med nærmere 60 prosent for å stabilisere mengden av klimagassen i atmosfæren.

EU går inn for å redusere sine utslipp med 15 prosent innen 2010. Norge støtter delvis EU, hvis det blir lagt opp til en byrdefordeling mellom landene. Japan, som er vertslandet for klimaforhandlingene i desember, har lagt fram et forslag som vil gi en reduksjon fra mellom null og fem prosent.

—Hvis vi ikke forandrer kurs nå, vil konsekvensene før eller senere bli ødeleggende for Amerika, og for resten av verden, sier USAs president Bill Clinton.

USA har mindre enn fem prosent av verdens befolkning, men står likevel for cirka 25 prosent av verdens utslipp av CO2.

Clinton vil få en hard kamp for å få gjennomslag for selv et så forsiktig klimagass-kutt, som det her er snakk om. Den amerikanske industrien har de siste ukene kjørt en reklamekampanje på tv hvor det hevdes at en internasjonal klimaavtale vil ødelegge landets økonomi. Dette blir avvist av blant annet 2000 amerikanske økonomer. Kongressen er skeptisk til en avtale som ikke gjelder u-land.

En klimaavtale som USA nekter å undertegne får liten effekt, og vil neppe tre i kraft.