Ford viser produksjonsprototype

Ford viser produksjonsprototype

Ford hevder i følge Reuter, at dette er verdens første produksjonsprototype av en brenselcellebil som bruker hydrogen som energibærer. Den ble presentert under et show i Las Vegas.

At Ford nå har produksjonsprototypen klar, betyr at de fleste føringer for konstruksjon av bilen er lagt. Bilen er bygget på Focusmodellen som er kjent i Norge. Dette er den andre hydrogenbilen Ford lager. Den første, P2000HFC, ble lansert i 1998.

Bilen vil sammen med 50 andre, bli demonstrert i vanlig trafikk under California Fuel Cell Partnership. En av de bakenforliggende grunnene til teknologiutviklingen som nå skjer, er de såkalte Californiakravene som fem stater i USA nå er koblet opp til. De sier at 4% av bilene som i 2003 skal selges i statene California, New York, Maine, Massachusetts og Vermont, må være nullutslippsbiler.