Nyheter

USAs myndigheter skifter fokus

Drivstoffeffektivitet for nye modeller og for gjennomsnittsbilen i USA. Grafen viser at det siste 15 årene ikke har vært noen fremgang. <a href = http://www.ott.doe.gov/facts/archives/fotw156.shtml>Kilde: DOE OTT</a>

Publiseringsdato: 10. januar, 2002

Skrevet av: Sondre Grinna

I USA har myndighetene og bilprodusentene hatt et forskningssamarbeid siden 1993, med hensikt å redusere drivstofforbruket pr kjørte kilometer. Nå endrer man fokus og spisser forskningsinnsatsen mot hydrogen.

Forskningsprogramet ble startet i 1993 under navnet «Partnership for a New Gereration of Vehicles» (PNGV). Programmets mål var å redusere drivstofforbruket pr kjørte kilometer til en tredel, og prototyper for disse bilene skulle være klare i 2004 med masseproduksjon fire år senere.

Brenselcelleteknologien har vært en av flere teknologier man har forsket på. Nå spisses forskningen mot bruk av hydrogen og brenselceller i et nytt sammarbeidsprogram som kalles FreedomCAR.

Det har vært bekymrede røster i USA som hevder at man nå vender fokus bort fra teknologier som nå er klare og som kan raskt gi gevinster i form av redusert oljeforbruk. Man frykter at man røyklegger eksisterende løsninger med igjen å fokusere på hva som kommer.

Skal man høste gevinstene av programmet som er gjennomført, er det viktig at USA nå strammer til kravene til drivstoffeffektivitet. De siste femten årene er ikke drivstoffeffektiviteten økt for lette kjøretøy. I tillegg har salget av tyngre kjøretøy hatt en stor økning. Uten en regulering vil man ikke få bilene ut på markedet fordi drivstoffprisen i USA er lav.

Hensikten bak begge programmene er å redusere avhengigheten av importert olje. 11. september satte temaet igjen på den amerikanske dagsorden.