Nyheter

Åtte amerikanske stater krever CO2-kutt

Publiseringsdato: 23. juli, 2004

Skrevet av: Vanja Bjørke

I henhold til den britiske avisen The Guardian tidligere denne uken, har åtte stater og New York City gått sammen om et søksmål mot fem av USAs største kraftselskaper. De har fremmet krav om kutt i kraftverkenes CO2 utslipp, av hensyn til den globale oppvarmingen.

 

Amerikanske kraftgiganter i klimasøksmål

 

 

Søksmålet ble fremmet i den føderale rettsinnstansen på Manhattan på vegne av California, Connecticut, Iowa, New Jersey, New York, Rhode Island, Vermont og Wisconsin, samt New York City byråd.

Saksøkerne mener at CO2-utslippene kan reduseres ved å øke kullkraftverkenes effektivitet for eksempel ved å skifte fra kull til renere brensel, ved å investere i energi-effektivisering, og ved å benytte rene energikilder som vind- og solkraft.

Blant statlige myndigheter i USA er det for tiden en voksende misnøye med klimapolitikken til president George W. Bush, og denne saken er ett uttrykk for dette.

Marc Violette, talsmann for statsadvokaten i New York Eliot Spitzer, sa til The Guardian at saken vil sette klimaendringene på den juridiske dagsordenen, med spesielt fokus på CO2-utslipp.

Marius Holm, leder for Bellonas energiavdeling, mener at dette er interessant. Han nøler imidlertid med å trekke konklusjoner før resultatene av en eventuell rettssak ligger på bordet.

– Oppmerksomhet rundt USAs klimapolitikk er bra og det blir spennende med en juridisk avklaring, sier Holm. Han håper at en sånn sak kan bidra til å få USA nærmere resten av verden i forhold til Kyotoprosessen, kanskje med en mer proaktiv rolle for USA i neste Kyoto-runde.

Miljøgrupper i USA er svært fornøyde. Peter Roderick, leder for the Climate Justice Programme som representerer 70 miljøgrupper og jurister, sa i følge the Guardian at inntil det foretas store CO2-kutt, kommer verden til å se flere slike rettssaker.

Selskapene som blir saksøkt er American Electric Power Co, Southern Co, Xcel Energy, Cinergy og det føderale Tennessee Valley Authority. Sammen eier de 174 kraftverk som står for utslipp av 646 millioner tonn CO2 per år, noe som utgjør 10% av USAs utslipp.

I USA er det for tiden økende vilje til å gå rettens vei for å få bukt med CO2-utslipp. Stater, byer og miljøgrupper ønsker å utfordre det nasjonale miljøorganet EPA, som mange mener har mislykkes i å regulere drivhusgass-utslipp i henhold til loven om ren luft, ”the Clean Air Act”.

Også i Tyskland pågår det en rettssak om CO2-utslipp, og urbefolkninger i polar-områdene har uttalt at de ønsker å gå til rettssak mot Bush-administrasjonen over klimaforandringer. De mener at manglende handling fra administrasjonens side går på bekostning av deres menneskerettigheter.

Kilde: The Guardian