Nyheter

Første kommersielle fyllestasjon for hydrogen åpnet i USA

Fra Shell Hydrogens nye fyllestasjon.

Publiseringsdato: 11. november, 2004

Skrevet av: Isak Oksvold

Shell Hydrogen i USA har nå åpnet en fyllestasjon for hydrogen ved en tradisjonell bensinstasjon i Washington DC. I følge Shell Hydrogen er Washington DC valgt som lokalisering fordi byen er landets politiske sentrum.

Stasjonen skal i første omgang forsyne 6 brenselcelle biler fra General Motors. Ved stasjonen kan man fylle både komprimert og flytende hydrogen.

Jeremy Bentham, direktør i Shell Hydrogen sier i en pressemelding at måletsningen for Shell er å bli ledende i en industri som vil forsyne hydrogen som drivstoff til en ny generasjon av attraktive biler, på linje med forbedrede tradisjonelle drivstoff.

Åpningen av fyllestasjonen representerer første steg mot større prosjekter. For å imøtekomme kundenes behov ønsker Shell å satse videre på storskala demonstrasjonsprosjekter. I følge Shells bør disse prosjektene være:

 

  • Flåter på 100 eller flere kjøretøy
  • Både semi-kommersielt og offentlig finansiert
  • Lokalisert i byområder
  • Synlige slik at folk kan oppleve teknologien på nært hold

Hydrogenstasjonen er et viktig ledd i et samarbeid mellom Shell og General Motors for å utvikle kommersielle hydrogenkjøretøy. GM har tidligere annonsert at de har som målsetning å tilby et konkurransedyktig hydrogen-brenselkjøretøy innen 2010.

Selskapene har samarbeidet med US Department of Energy sitt prosjekt kalt ”Infrastructure Demonstration and Validation Project”.