Nyheter

GM leverer brenselcellekjøretøy til U.S. Army

Stor og miljøvennlig - denne ombygde Chevrolet Silveradoen skal nå levere pakker for den amerikanske hæren.
Foto: GM

Publiseringsdato: 4. april, 2005

Skrevet av: Isak Oksvold

General Motors (GM) og det amerikanske forsvaret har nå gått sammen om å introdusere hydrogenteknologi i det militære. Hensikten med GMs engasjement er å få testet ut teknologien i denne typen bruk. Bilen vil ikke bli brukt i krig.

Bilen GM leverer er en ombygget Chevrolet Silverado med 188 kW brenselceller installert. Hydrogenet i bilen lagres i tre tanker under et trykk på 700 bar, noe som gir en rekkevidde på 200 km og en toppfart på 150 km/t. Elizabeth Lowery, GMs miljøsjef sier i en pressemelding at samarbeidet med U.S Army vil gi muligheter til å hjelpe GM å redusere kostnadene med hydrogenbiler, samt legge grunnlaget for et samarbeid innen videreutvikling av brenselceller. Bilen skal testet ut av det amerikanske forsvaret fram til juli 2006, og blir stasjonert på basen Ft. Belvoir i Virgina der den primært skal brukes til pakketransport.

Å teste ut ny teknologi i et militært miljø er ingen ny ide. Svært mange teknologier som har fått stor sivil nytte er i utgangspunktet utviklet med tanke anvendelse innen militære og romfart. Bakgrunnen for dette er at disse markedene har svært høy betalingsvilje, noe som vil være en driver for eksotiske og dyre løsninger. Dette bringer etterhvert kostnadene ned på et nivå forbrukermarkedet kan leve med.

Statssekretæren for det tyske Finans- og arbeidsdepartementet, Georg Adamowitsch gav under samlingen European Hydrogen and Fuelcell Technology Platform som nylig ble avholdt i Brussel, uttrykk at en fortsatt FoU-satsing innen hydrogen bør være både militær og sivil. Amerikanernes gode resultater med kombinert sivil og militær FoU understreker betydningen av dette.